သက္ဆံုးႏွင္း

ဒါးက (သို႔) ကၽြန္မရင္ရဲ့ စံပါယ္ပန္းေလး၊ ကၽြန္မရင္ေငြ႕နဲ႔ အလွမ္းေ၀းတာ ၾကာလွေပါ့။

ရင္က်ပ္ေရာဂါေပ်ာက္ေဆးမ်ား November 8, 2010

Filed under: ေဆး၀ါးမ်ား၏ ဒိုင္ယာရီ — thetsonehnin @ 7:43 AM
Tags:

ေဆးဝါးမ်ား၏ ဒိုင္ယာရီ
(၅)
ရင္က်ပ္ေရာဂါေပ်ာက္ေဆးမ်ား

သစ္ပင္ေလး၂ ပင္ကို ေဇာက္ထိုးဆြဲထားသည္ႏွင့္ အလားသ႑န္တူေသာအဂၤါတို႔သည္ လူတစ္ေယာက္၏ ခႏၶာကုိုယ္ထဲတြင္ရွိသည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ကေျပာလွ်င္ အားလံုးအံၾသသင့္ကုန္လိမ့္မည္။ သစ္ပင္တြင္ ပင္စည္၊ အကိုင္းအခက္၊ အရြက္အလက္တို႔ရွိသည္ကို မိတ္ေဆြသိပါသည္။ ေလျပြန္၊ ေလျပြန္ငယ္၊ ေလအိတ္ငယ္ေလးမ်ားပါဝင္ေသာ အဂၤါသည္ မည္သည့္ အဂၤါျဖစ္သည္ကို မိတ္ေဆြတို႔ သိၾကပါသည္။ လူတစ္ေယာက္၏ခႏၶာကုိုယ္တြင္ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ အရင္းႏွီးဆံုး ေသာေနရာကို ျပပါဆိုလွ်င္ သစ္ပင္ႏွင့္ တူေသာ ထိုအဂၤါတို႔ကိုသာ လက္ညိႈးထိုးရပါလိမ့္မည္။ ကြၽန္ေတာ့္အလုပ္လုပ္ရာ ဌာနသည္ ထိုအဂၤါျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္၏တာဝန္သည္ ထိုအဆုတ္တြင္ရွိေသာ ေလျပြန္တို႔ကို က်ယ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ့္ကို သိေလာက္မည္ထင္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ရင္က်ပ္ပန္းနာေရာဂါကိုကုသရာတြင္ အေရးပါေသာေဆး အုပ္စုျဖစ္သည့္ ေလျပြန္က်ယ္ေစေသာေဆး Bronchodilator အုပ္စုထဲမွ Salbutamol ျဖစ္သည္။
.
ကြၽန္ေတာ့္အေၾကာင္းကို မေျပာျပေသးခင္ လူေတြ၏ေလျပြန္အေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္အနည္းငယ္ ေျပာျပခ်င္ပါသည္။ ျပင္ပကေနရႈသြင္း လိုက္ေသာေလထဲတြင္ပါလာသည့္ အမႈန္၊ ပိုးမႊားတို႔ကိုႏွာေခါင္းတြင္းရွိ အေမႊးမ်ားက ဖယ္ရွားေပး သည္ကို မိတ္ေဆြသိပါသည္။ ထိုမွသည္ အတြင္းပိုင္းသို႔ဝင္လာသည့္ အလြန္တရာေသးငယ္သည့္ ပိုးမႊားမ်ား၊ အမႈန္မ်ားကို မည္သူက ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေပးမည္နည္း။ မစိုးရိမ္ပါႏွင့္။ ထိုအခက္အခဲတို႔ကို ေျဖရွင္းရန္ ေလျပြန္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အေမႊးႏုေလးမ်ား ရွိေနပါေသးသည္။
.
အေမႊးႏုေလးမ်ားသည္ ျပင္ပမွ ဝင္လာေသာအရာမွန္သမွ်ကို တံျမက္စည္းလဲွသကဲ့သို႔ လွဲထုတ္ေပးေနပါသည္။ ထိုေနရာတြင္ ကြၽန္ေတာ္၏ အခန္းက႑သည္ အေတာ္ကိုအေရးပါလာသည္။ ကြၽန္ေတာ္ေၾကာင့္ ေလျပြန္မ်ားက်ယ္သြား ေသာအခါတြင္ အေမႊးႏုေလးမ်ား၏ အလုပ္သည္ ပို၍တြင္က်ယ္လာသည္။ အသက္ရႈေခ်ာင္လာသကဲ့သို႔ ေလျပြန္တြင္ပိတ္ ေနေသာ အကြၽိအခြၽဲမ်ား၊ အမႈန္မ်ားကို လြယ္လင့္တကူ ဖယ္ရွားႏိုင္လာသည္။ ထိုအေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ ကိုယ့္ ကြၽန္ေတာ္ အေရးပါေသာ ေဆးဝါးဟု သတ္မွတ္လွ်င္ လြန္မည္ေတာ့မထင္ေပ။
.
ကြၽန္ေတာ္သည္ အေတာ္ကို အၾကြားသန္သည္ဟု မိတ္ေဆြသတ္မွတ္ေနပါသလား။ အေျပာမဟုတ္၊ တကယ့္ကို အသံုးဝင္ေသာေဆးပါ မိတ္ေဆြ။ ေစ်းကြက္ထဲတြင္ေလ့လာၾကည့္ပါ။ ကြၽန္ေတာ့္ကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေနၾက သည္ကို မိတ္ေဆြေတ႔ြပါလိမ့္မည္။ ထိုးေဆးအေနျဖင့္ သံုးသကဲ့သို႔ ေသာက္ေဆးအေနျဖင့္သံုးၾကသည္။ ရႈေဆးပံုစံျဖင့္ လည္း ရႏိုင္ပါသည္။ ေဆးပံုစံေပၚမူတည္ၿပီး ကြၽန္ေတာ့္တို႔ကို သံုးစြဲရမည့္ ပမာဏကြာျခားသည္ကိုေတာ့ မေမ့ပါႏွင့္။ ဥပမာ ကြၽန္ေတာ့္ကို ေသာက္ေဆးအေနျဖင့္သံုးမည္ဆိုလွ်င္ တေန႔လွ်င္ ၈ မီလီဂရမ္ေလာက္သာ ေသာက္သင့္ပါသည္။ ရႈေဆးအေနျဖင့္သံုးမည္ဆိုလွ်င္ တေန႔ကို ၃-၄ ႀကိမ္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ကို အသံုးျပဳၿပီး ၁၅ မိနစ္အတြင္းမွာပင္ အာနိသင္ရႏိုင္သည္ကို သိလွ်င္ မိတ္ေဆြ အေတာ္ပင္ ေပ်ာ္ရႊင္သြားပါလိမ့္မည္။
.
ကြၽန္ေတာ္သည္ ရင္က်ပ္ပန္းနာအပါအဝင္ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အလြန္ပင္ အသံုးဝင္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ရုတ္တရက္ ေလျပြန္က်ံဳ႕သြားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေဝဒနာတို႔ ကိုသာ သက္သာႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ အားကစားလုပ္ရင္းနဲ႔ ရင္က်ပ္ေရာဂါျပန္ထလွ်င္ ကြၽန္ေတာ့္ကိုသံုးပါ။ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား လုပ္လုိက္မိ၍ အသက္ရႈမဝျဖစ္လွ်င္ ကြၽန္ေတာ့္ကို သံုးပါ။ ကြၽန္ေတာ့္ အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းေပးပါမည္။ သုိ႔ေသာ္ မိတ္ေဆြ၏ရင္က်ပ္ေရာဂါႀကီး လံုးဝေပ်ာက္ကင္းသြားေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္းကိုမူ ဝမ္းနည္းစြာျဖင့္ အသိေပး ခ်င္ပါသည္။ အၿမဲတမ္းရင္က်ပ္ေနသူတစ္ေယာက္သည္ ကြၽန္ေတာ့္ကို အားမကိုးပါႏွင့္။ ထိုသုိ႔မဟုတ္ပါက မိတ္ေဆြတြင္ ရင္တုန္ျခင္း၊ ဂဏာမၿငိမ္ျဖစ္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္းတို႔ကို ခံစားရလိမ့္မည္ဟု ကြၽန္ေတာ္က ႀကိဳတင္သတိေပးခ်င္ပါသည္။
.
ကြၽန္ေတာ္သည္ တျခားေဆးမ်ားႏွင့္ ဓါတ္ျပဳႏိုင္သည္ကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကသည္။ ဥပမာ ကြၽန္ေတာ့္ကို ဆီးေဆးမ်ားႏွင့္ တြဲသံုးလွ်င္ မိတ္ေဆြ၏ေသြးထဲတြင္ ပိုတက္စီယမ္ဓါတ္မ်ား ခ်ိဳ႕တဲ့သြားတတ္သည္။ ကြၽန္ေတာ့္ကို ႏွလံုးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေျခအေနတို႔တြင္အသံုးျပဳသည့္ Propranolol ကဲ့သို႔ ေဆးမ်ားႏွင့္ တြဲၿပီး မသံုးရန္ ကြၽန္ေတာ္ Salbutamol မွ တားျမစ္ခ်င္ပါသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက မိတ္ေဆြ၏ ႏွလံုးေသြးလွည့္အဖြဲ႕အစည္း Cardiovascular System တြင္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ျပႆနာမ်ားဝင္လာတတ္ပါသည္။ သတိထားေပးပါ မိတ္ေဆြ။
.
ကြၽန္ေတာ္ကို ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ မျဖစ္မေန သံုးစြဲရေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီးမွသာ ရႈေဆးအေနျဖင့္သာ အသံုးျပဳေပးပါရန္ ကြၽန္ေတာ္အႏူးအညႊတ္ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါသည္။ မိတ္ေဆြတို႔၏ေလျပြန္ကို ခ်ဲ႕ေပး ခ်င္ေသာဆႏၵရွိေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္သည္ သားအိမၾကြက္သားမ်ား အေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ကြၽန္ေတာ္ ေၾကာင့္ မီးဖြားခ်ိန္ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမ်ိဳးႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္ကို သတိရေပးပါမိတ္ေဆြ။ ထို႔အတူ ႏို႔တိုက္မိခင္တစ္ေယာက္တြင္ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးတိက်ေသာ အာမခံခ်က္မေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မ်ားစြာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါသည္။
.
ကြၽန္ေတာ့္ကို အလြယ္တကူ မသံုးစြဲၾကေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေလျပြန္က်ယ္ေစေသာေဆးမ်ားမွ အဖြဲဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Aminophylline ကိုမူ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသိၾကသည္။ လူတစ္ေယာက္သည္ လမ္းသြားရင္း ရင္က်ပ္သည့္ လကၡဏာေပၚလာလွ်င္ သူ႔အနီးတြင္ရွိသည့္ လမ္းေဘး ဆိုင္တစ္ဆိုင္ဆိုင္မွ Aminophylline ကို ဝယ္ေသာက္တတ္္သည္ကို မၾကာခဏေတြ႕ေနရသည္။ ထို Aminophylline သည္ ေဘးအကင္းဆံုးေဆးဝါးတစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္ဟု ထင္ေနပါသလား မိတ္ေဆြ။
.
ဤေနရာတြင္ Aminophylline အေၾကာင္းကိုလည္း မိတ္ေဆြတို႔ သိေအာင္ေျပာျပခ်င္ပါသည္။ သူ႔တြင္ Theophylline ႏွင့္ Ethylenediamine ဟူ၍ ပါဝင္ပစၥည္း ၂ မ်ိဳးပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ အာနိသင္ခ်င္းတူသည့္ Theophylline သည္ အသံုးဝင္ပံုခ်င္းတူသည္။ တခ်ိဳ႕ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးခံစားရပံုခ်င္းလည္း တူညီပါသည္။ သူ႕တြင္ ကြၽန္ေတာ့္ထက္ပိုၿပီး သတိထားရေသးသည့္ အခ်က္လည္းရွိေနေသးသည္။ အစာအိမ္အနာရွိသူ၊ အတက္ေရာဂါရွိသူ၊ ေသြးတိုးသမားမ်ားတြင္သူ႔ကို အေတာ္ေလးသတိထားၿပီးမွသာသံုးသင့္သည္ကို မိတ္ေဆြတို႔သိထားလွ်င္ အလြန္အက်ိဳး ရွိပါသည္။
.
ထုိးေဆးအေနျဖင့္အသံုးျပဳခ်ိန္တြင္ အခန္႔မသင့္ပါက တက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သူ႔ကိုသံုးလွ်င္ သတိထားၿပီးသံုး ဖို႔လိုပါသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ကဲ့သို႔ပင္ သူသည္လည္း တျခားေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ဓါတ္ျပဳႏိုင္သည္။ ၤမက်နာငိန ဆိုေသာ ဆီးေဆးကို မိတ္ေဆြၾကားဖူးမည္ ထင္ပါသည္။ ဆီးသြားရန္သံုးသကဲ့သို႕ ေသြးေပါင္ခ်ရန္အတြက္လည္း အသံုးျပဳေသာေဆး ျဖစ္သည္။ သူတို႔၂မ်ိဳးကို တြဲဖက္သံုးစြဲမိပါက ဆီးေဆး၏ အာနိသင္အလြန္ေကာင္းလာၿပီး အခန္႔မသင့္ပါက ေသြးဖိအားအရမ္းထိုးက်သြားႏိုင္သည္ဆိုေသာ အခ်က္ကိုမူ လူတိုင္းသိထားသင့္ပါသည္။
.
Ciprofloxacin ကဲ့သုိ႔ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား၊ Cimetidine ကဲ့သို႔ အစာအိမ္ေရာဂါအတြက္သံုးေသာေဆးမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္သံုးစြဲမိပါက ေသြးထဲတြင္ Theophylline ပမာဏျမင့္တက္ကာ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္သံမမွန္ျခင္း၊ ကတုန္ကရင္ျဖစ္ျခင္း တို႔ကို ႀကံဳေတြ႕လာႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အတူ Ethylenediamine သည္လည္း ယားယံျခင္း၊ အင္ပ်ဥ္ထျခင္း၊ အေရျပားမွ အဖတ္မ်ားကြာက်ျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ကြၽန္ေတာ္မွတ္သား ဖူးပါသည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို လမ္းေဘးဆိုင္မ်ားမွ အလြယ္တကူဝယ္သံုးရန္သင့္ေတာ္ပါရဲ့လား။
.
အခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ Theophylline ကိုတြဲဖက္ၿပီး သံုးစြဲလာေသာေၾကာင့္ ေဆးပမာဏကို ေလ်ာ့သံုးႏိုင္သကဲ့သို႔ ေဘးထြက ္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္း ေလ်ာ့နည္းလာသည္။ သိုိ႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ႏွလံုးခုန္သံကို ျမန္ေစသည္။ တခါတရံတြင္ ႏွလံုးခုန္သံမမွန္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။ ႏွလံုးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ား၊ သိုင္းရိြဳက္ ေဟာ္မုန္းမ်ားေနသူမ်ား၊ အသက္ႀကီးသူမ်ားတြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကဲ့သို႔ Bronchodilators မ်ားကို သတိထားၿပီး သံုးစြဲၾကပါရန္ ကြၽန္ေတာ္က ေလးေလးနက္နက္ အႀကံျပဳခ်င္ပါသည္။
.
ကြၽန္ေတာ္ေျပာျပေသာစကားတို႔ကို ၾကားေယာင္လ်က္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို သံုးစြဲရန္ မေၾကာက္လန္႔ပါႏွင့္။ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ အႏၲရာယ္တို႕ကို ႀကိဳတင္သိရွိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္အလို႔ငွာ ေျပာျပေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္ကိုေတာ့ သတိေပးခ်င္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို သံုးစြဲလွ်င္ ဆရာဝန္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္သာ သံုးေစခ်င္သည္။ တတ္ကြၽမ္းသူတို႔ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို သံုးစြဲသည့္အခါတြင္ အားလံုး အတြက္ေကာင္းက်ိဳးတို႔ျဖစ္လာမည္။ မိတ္ေဆြ၏ ေဝဒနာသည္ သက္သာသြားမည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္လည္း ေဆးစြမ္းေကာင္းမ်ားျဖစ္လာမည္။ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဘက္အက်ိဳးရွိေသာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္တို႔ကို ေပ့ါေပ့ါတန္တန္သေဘာမထားသင့္ေပ။
.
ကြၽန္ေတာ္ကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္သံုးစြဲႏိုင္သည္ဆိုေသာ္လည္း အေျခအေနတိုင္းအတြက္ ကြၽန္ေတာ္သည္ အသင့္ ေတာ္ဆံုး ေဆးမဟုတ္သည္ကို ထပ္မံၿပီး အသိေပးပါရေစ။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ေလျပြန္က်ံဳ႕ျခင္းကို ခ်ဲ႕ေပးႏိုင္ေသာေဆးသာ ျဖစ္သည္။ လူတစ္ေယာက္ရင္က်ပ္ၿပီး အသက္ရႈမဝျခင္းမွာ သူ၏ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ခြၽဲသလိပ္မ်ား ပိတ္ဆို႔ေနျခင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ အသက္ရႈရခက္ခဲၿပီး ခရာသံေတြပါလာသည္။ ထိုအေျခအေန မ်ိဳးတြင္ ကြၽန္ေတာ္တစ္ဦးတည္းကိုသာ ဦးစားေပးၿပီး မသံုးစြဲသင့္ေတာ့ေပ။ ခြၽဲေပ်ာ္ေဆးမ်ားကိုပါ ထပ္မံသံုးစြဲရပါေတာ့မည္။ ထို႔အတြက္ အသံုးမ်ားေသာ ခြၽဲေပ်ာ္ေဆးသည္ Bromhexime ျဖစ္သည္။
.
ေလျပြန္ေရာင္ေသာအခါတို႔တြင္လည္း ရင္က်ပ္တတ္သည္။ ထိုအခက္အခဲကို မည္ကဲ့သို႔ေျဖရွင္းမည္နည္း။ ကြၽန္ေတာ္တြင္ အေရာင္က်ေစေသာ အာနိသင္မရွိသကဲ့သို႔ ခြၽဲေပ်ာ္ေဆးမ်ားကလည္း ထိုတာဝန္ကို ယူေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ ေခ်။ အေရာင္က်ေဆးတို႔ကို သံုးစြဲရေတာ့မည္မဟုတ္ပါလား မိတ္ေဆြ။ ဤေနရာတြင္ မိတ္ေဆြတို႔သိထားေသာ အေရာင္က်၊ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား (NSAIDs) ကို သံုးစြဲ၍ ရမည္မဟုတ္ေပ။ တခ်ိဳ႕(NSAIDs) မ်ားသည္ ေလျပြန္ကို က်ဥ္းေစကာ အသက္ရႈၾကပ္တတ္ေသာေၾကာင့္ ေရာဂါကို ပိုၿပီးဆိုးရြားသြားေစႏိုင္သည္။
.
ထိုသို႔ေလျပြန္မ်ားေရာင္ရမ္းေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳရမည့္ ေဆးအုပ္စုသည္ Corticosteroids အုပ္စုျဖစ္သည္။ ရုတ္တရက္ အသက္ရႈ ၾကပ္လာသည့္ အခါမ်ဳိးတြင္ သူအထဲမွ Beclomethasone ကို ရႈေဆးအျဖစ္အသံုးျပဳရန္ ကြၽန္ေတာ္ အႀကံေပးခ်င္ပါသည္။ သူ႔ကို ရႈေဆးအေနျဖင့္ သံုးၿပီးပါက ပလုတ္က်င္းရန္ မေမ့ပါႏွင့္မိတ္ေဆြ။ အာခံတြင္းမွာကပ္က်န္ခဲ့ေသာ သူတို႔ေၾကာင့္ အာေခါင္ႏွင့္ လည္ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ မႈိစြဲနာမ်ားေပါက္ ႏိုင္ပါသည္။
.
ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ ေသာက္ေဆးကို အခ်ိန္တိုေသာက္မည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ Prednisolone ကို ေရြးခ်ယ္ေပးႏိုင္ပါ သည္။ Prednisolone ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တစ္ခုေျပာခ်င္ပါသည္။ သူသည္ တာရွည္စြဲေသာက္ရမည့္ ေဆးမဟုတ္ ေသာ္လည္း ရပ္ကြက္အတြင္းတြင္ ေန႔တိုင္းစြဲေသာက္သူမ်ားရွိေနတတ္သည္။ မသင့္ေတာ္ပါမိတ္ေဆြ။ သူတို႔သည္ အစာမေၾကျဖစ္ျခင္း၊ အစာအိမ္ေရာင္ျခင္း၊ အစာအိမ္ေပါက္ျခင္း၊ အရိုးပြျခင္း၊ အရိုးက်ိဳးလြယ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို အားလံုးသိထားေစခ်င္ပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ Prednisolone ကို နံနက္စာ စားၿပီးခ်ိန္မ်ိဳးမွာသာ ေသာက္ၾကပါရန္ အႀကံျပဳခ်င္သည္။ သို႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္၏ စိတ္ကူးသည္ ဆႏၵမွ်သာျဖစ္ေနသည္။
.
ထိုေဆးမ်ားကဲ့သို႔ ကြၽန္ေတာ့္ကို လက္လြတ္စပယ္မသံုးသည့္အတြက္ ေဆးအခ်င္းခ်င္းယွဥ္လွ်င္ ကြၽန္ေတာ္က ပိုၿပီး မ်က္ႏွာပြင့္လန္းသည္။ လူေတြက ကြၽန္ေတာ့္ကို အေလးအနက္ထားၿပီး သံုးစြဲၾကသည္ဟု တျခားေဆးမ်ားက ယူဆၾကသည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ကြၽန္ေတာ္ၿပံဳး၍ေနလိုက္သည္။ ကြၽန္ေတာ့္အေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္သာသိသည္။ လူအမ်ားစုသည္ ကြၽန္ေတာ့္ကို အလြယ္တကူမသံုးစြဲသကဲ့သို႔ စနစ္က်က် မသံုးစြဲသည့္ အျဖစ္ေတြရွိေနသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ကို ရႈေဆးပံုစံျဖင့္ အသံုးျပဳသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ထိုျပႆနာကို အေတြ႕ရမ်ားသည္။
.
ကြၽန္ေတာ့္ကို သံုးစြဲမည့္သူ ပညာတတ္ျခင္း၊ မတတ္ျခင္းသည္ ထိုျပႆနာႏွင့္ လံုးဝမသက္ဆိုင္။ ထိုသူ ခ်မ္းသာ ျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္းသည္လည္း လံုးဝမသက္ဆိုင္။ မည္ကဲ့သို႔ ရႈသြင္းလိုက္မည္ဆိုေသာ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး သည္သာ အျပည့္အဝ သက္ဆိုင္ေနသည္။ ယခု ဒိုင္ယာရီကိုဖတ္ေနေသာ မိတ္ေဆြသည္ ရင္က်ပ္ေရာဂါရွိဖူးသူ တစ္ေယာက္ဆိုလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္ ေမးၾကည့္ခ်င္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ကို ရႈေဆးပံုစံျဖင့္သံုးဖူးပါသလား။ မည္ကဲ့သို႔ သံုးစြဲခဲ့ပါသနည္း။ သံုးစြဲရမည့္ နည္းလမ္းမွန္ကို ညႊန္ျပပါရေစ မိတ္ေဆြ။
.
ကြၽန္ေတာ့္ကို ရႈေဆးအျဖစ္သံုးလွ်င္ Inhalers ဟုေခၚသည္။ ကြၽန္ေတာ္ကို မရႈေသးခင္ ပထမဆံုးေလကို အျပင္ကိုတဝႀကီး ရႈထုတ္လိုက္ပါမိတ္ေဆြ။ အဆုတ္အတြင္း၌ ဘာမွ်မရွိေအာင္ ဗလာက်င္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေနာက္ တြင္ မိတ္ေဆြ၏ လက္မႏွင့္ လက္ညိႈးကိုသံုးၿပီး ရႈေဆးဗူးကို ကိုင္လိုက္ပါ။ အဖံုးခြၽတ္ထားေသာ ရႈေဆးဗူးကို ႏႈတ္ခမ္းတြင္ ငံုလိုက္ပါ။ တခိ်ဳ႕က ကြၽန္ေတာ္ပါေသာ ရႈေဆးဗူးကို သြားျဖင့္ကိုက္ထားတတ္သည္။ ထိုသို႔မလုပ္မိရန္ သတိထားေပးပါ မိတ္ေဆြ။ ထိုေနာက္ ေဆးဗူးကို ဖိအားေပးလိုက္ေသာအခ်ိန္တြင္ အဆုတ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ေအာင္ ရႈသြင္းလိုက္ပါ။ ထိုသို႔ရႈသြင္းရာတြင္ႏွာေခါင္းျဖင့္ ေလကို ရႈလိုက္မိလွ်င္ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ေနရာ က်န္ေတာ့မည္မဟုတ္ေခ်။ ပါးစပ္ျဖင့္သာ အသက္ရႈရပါမည္။
.
ကြၽန္ေတာ့္ကို ရႈၿပီးၿပီးခ်င္း မိတ္ေဆြ၏ လက္ကို ခ်ိဳးကာ ၁ ကေန ၁ဝ အထိ ေရတြက္ၾကည့္ပါ။ ၿပီးမွသာ ေလကို ႏွာေခါင္းမွတဆင့္ ရႈသြင္း လိုက္ပါ။ ထိုသို႔လုပ္ရန္ ကြၽန္ေတာ္ေတာင္းဆိုရခ်င္းမွာ အေၾကာင္းျပခ်က္ရွိသည္။ ကြၽန္ေတာ္ သည္ ဆဲလ္မ်ားအတြင္းသို႔ ပ်ံႏွံေရာက္ရွိရန္ အနည္းဆံုး အခ်ိန္ ၃ စကၠန္႔ေလာက္လိုအပ္သည္။ ထိုေနာက္ ကြၽန္ေတာ္ အလုပ္ လုပ္ရန္ အခ်ိန္ယူရဦးမည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ျပင္ပေလကို ဝင္ခြင့္ျပဳလိုက္လွ်င္ ကြၽန္ေတာ္မည္သို႔ အလုပ္လုပ္ ႏိုင္ပါေတာ့မည္နည္း။ အလံုးအရင္းႏွင့္ဝင္ေရာက္လာေသာေလသည္ ကြၽန္ေတာ့္ကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ဖယ္ရွားပစ္လိမ့္မည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ကြၽန္ေတာ္ အာနိသင္မေပးႏိုင္ေတာ့ေပ။ မိတ္ေဆြအေနျဖင့္ ယခုနည္းလမ္းကို လိုက္နာရန္ ခက္ခဲသည္ ဆိုလွ်င္ မွန္ေရွ႕တြင္ ႀကိဳးစားၿပီး ေလ့က်င့္ၾကည့္ပါ။ မၾကာခင္တြင္ အဆင္ေျပသြားပါလိမ့္မည္ မိတ္ေဆြ။
.
ရင္က်ပ္ေရာဂါကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ဆိုလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုခ်ည္း အားကိုးေန၍ မၿပီးေသးပါ။ မိတ္ေဆြတို႕၏ လူေနမႈ ဘဝပံုစံကုိပါ လိုက္ပါေျပာင္းလဲေပးဖို႔လိုပါမည္။ ပန္းဝတ္မႈန္ေတြေၾကာင့္ ရင္က်ပ္ေရာဂါျပန္ထသည္ဆိုလွ်င္ ပန္းဝတ္မႈန္တို႔ ကိုေရွာင္ပါ။ ထိုကဲ့သို႔ပင္ တိရစၧာန္တို႔၏အေမႊးမ်ား၊ တခ်ိဳ႕အစားအစာမ်ား၊ အနံ႔မ်ား၊ စသည္ျဖင့္ မိမိႏွင့္ ဓါတ္မတည့္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ခြဲျခားၿပီးေရွာင္ရွားၾကည့္ပါ။ လူထူထပ္ေသာ ေနရာတို႔ကို ေရွာင္လိုက္ပါ။ မည္မွ်အစြမ္းထက္ပါသည္ဟု မိမိကိုယ္မိမိ အမႊန္းတင္ေနပါေစ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ မိတ္ေဆြတို႔၏ ခႏၶာကုိုယ္မွ ဇီဝျဖစ္စဥ္တို႔ကို ေျပာင္းလဲေပးမည့္ ျပင္ပ ပစၥည္းမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေၾကာင့္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာရသည္ဆိုေသာ္လည္း မိတ္ေဆြတို႔တြင္ ထိခိုက္မႈမ်ားသည္ အနည္းႏွင့္အမ်ား ႀကံဳေတြ႕လာႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္ေလရာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုသံုးစြဲေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ”စည္း” ထားၿပီး သံုးစြဲၾက႔ပါရန္ ရင္က်ပ္ေပ်ာက္ေဆးမ်ားကိုယ္စား ကြၽန္ေတာ္ Salbutamol မွ အေလးအနက္ ေတာင္းဆို လိုက္ပါသည္။

.

.

ႏွင္းႏုလြင္ (ေဆး၀ါး)
Health For All Mag
November, 2010

 

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s