သက္ဆံုးႏွင္း

ဒါးက (သို႔) ကၽြန္မရင္ရဲ့ စံပါယ္ပန္းေလး၊ ကၽြန္မရင္ေငြ႕နဲ႔ အလွမ္းေ၀းတာ ၾကာလွေပါ့။

ဝမ္းႏႈတ္ေဆးမ်ား December 28, 2010

Filed under: ေဆး၀ါးမ်ား၏ ဒိုင္ယာရီ — thetsonehnin @ 6:53 AM
Tags:

ေဆးဝါးမ်ား၏ ဒိုင္ယာရီ
(၆)
ဝမ္းႏႈတ္ေဆးမ်ား

.

~

လူတစ္ေယာက္အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အေဖာ္မြန္မ်ားထဲတြင္ ကြၽန္ေတာ္သည္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ လူတစ္ေယာက္ သက္ေတာင့္သက္သာႏွင့္ ပံုမွန္အတိုင္းေနႏိုင္ေစရန္ ကြၽန္ေတာ့္က စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ဝမ္းဗိုက္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေရာဂါရွာေဖြရာတြင္ တိက်ေသာ အေျဖတို႔ကို ရရွိႏိုင္ရန္လည္း ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ကို အဖိုးအဖြားမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳသကဲ့သို႔ လူရြယ္လူငယ္မ်ားကလည္း မိတ္ေဆြဖြဲ႕လိုၾကပါသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ကို တန္ဖိုး ထားၿပီး ေနရာေပးသူတို႔ရွိသကဲ့သို႔ အလဲြသံုးစားလုပ္ေနသူေတြလည္း အေတာ္ကိုမ်ားလွပါသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူအမ်ား၏ သေဘာထားအတိအက်ကို မသိရေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္အေၾကာင္းကိုေတာ့ တိတိက်က်သိထားသင့္သည္ဟု ဝမ္းႏႈတ္ေဆးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ ကြၽန္ေတာ္ Lactulose က ခံယူထားသည္။
~

ကြၽန္ေတာ္သည္ ဝမ္းႏႈတ္ေဆး၊ ဝမ္းေပ်ာ့ေဆးျဖစ္သည္ဟု ဆိုလွ်င္ အားလံုး၏မ်က္ဝန္းမ်ား အေရာင္ေတာက္ပ လာသည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ ထင္မိသည္။ ”ဝမ္းတစ္လံုးေကာင္း၍ ေခါင္းမခဲႏိုင္” ဆိုေသာ စကားအတိုင္း ဝမ္းမွန္မွန္သြားျခင္းကို တန္ဖိုးထားၾကသူမ်ားအတြက္ ကြၽန္ေတာ္ေက်နပ္ပီတိျဖစ္မိပါသည္။ လူတစ္ေယာက္ခံစားေနရေသာ ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းအတြက္ ကူညီေျဖရွင္းေပးမည့္ ကြၽန္ေတာ့္၏ေရာင္းရင္းမ်ား သည္ မတူညီေသာ အုပ္စုအသီးသီးမွ ဆင္းသက္လာၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အလုပ္လုပ္ေသာပံုစံခ်င္းလည္း ကြာျခားၾကပါသည္။ ေဆးသံုးစြဲမည့္ သူမ်ားအေနျဖင့္ ထိုကဲြျပားမႈေတြအေၾကာင္းကို သိထားလွ်င္ မိမိႏွင့္ အသင့္ေတာ္ဆံုးအမ်ိဳးအစားတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေၾကာင္းကို ေလ့လာမွတ္သား ၾကည့္ေစခ်င္သည္။

~

ကြၽန္ေတာ္တို႔ထဲတြင္ အသံုးတြင္က်ယ္ေနေသာ ေဆးမွာ ဝမ္းမ်ားမ်ားသြားေစေသာ အုပ္စုထဲမ Isphagula ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ့္တို႔အထဲတြင္ အေတာ္ေလးကို ထူးျခားေသာေဆးတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္ဟုလည္း သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ သူ႔ကိုယ္သူ ေဆးဘက္ဝင္ေသာ အပင္မွရေသာေဆး Isphagula က အၿမဲလိုလိုဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားေနတတ္သည္။ အမွန္ တကယ္လည္း သူသည္နာမည္ႀကီးေလာက္ပါသည္။ သူသည္ အပင္အႏွံကရေသာေၾကာင့္ ခႏၶာကုိုယ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အမွ်င္ဓါတ္မ်ားကို တိုးေစပါသည္။ ဝမ္းခ်ဳပ္ေနသူ၊ ဝမ္းသြားရန္အားစိုက္ထုတ္ရသူ၊ အူလမ္းေၾကာင္း ေရႊ႕လ်ားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာတို႔အတြက္ Isphagula သည္ အေတာ္ကို အေရးပါအရာေရာက္လွသည္။ လိပ္ေခါင္းရွိသူ၊ စအိုကြဲနာရွိသူ၊ ၾကာရွည္ဝမ္းခ်ဳပ္ေနသူမ်ားအတြက္လည္း ရလဒ္ေကာင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ထိုသို႔ အကူအညီေပးႏိုင္ျခင္း အတြက္ Isphagula သည္ အၿမဲေပ်ာ္ရႊင္ ေနတတ္သည္။

.

.

သုိ႔ေသာ္ လူတစ္ေယာက္ သူ႔ကိုသံုးစြဲေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ေရႏွင့္ေဖ်ာ္ၿပီးၿပီးခ်င္း ခ်က္ျခင္းေသာက္ပါရန္ Isphagula က ဆုေတာင္းေနတတ္သည္။ ထိုသို႔ မဟုတ္လွ်င္ ခဏအတြင္းမွာပင္ ပ်စ္ခဲသြားလိ့မ္မည္၊ ေရပမာဏသာ မလံုေလာက္ လွ်င္ အူလမ္းေၾကာင္းတြင္ ပိတ္ဆို႔သြားမည္ကို ႈ Isphagula က အၿမဲတမ္းစိုးရိမ္ေနတတ္သည္။ သူ႔ကို ေစ်းကြက္ထဲမွ အမႈန္႔အေနျဖင့္ ဝယ္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ ေရႏွင့္ေဖ်ာ္ၿပီးသံုးစြဲရမည္ကို တစ္ခါတည္း ညႊန္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း သူသည္ ထိုအခ်က္ကို စိုးရိမ္ေနၿမဲျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ ပိုၿပီးစိတ္ခ်ရေအာင္ သူ႔ကိုသံုးၿပီးခ်ိန္တြင္ ေရတစ္ဖန္ခြက္ေလာက္ ထပ္ေသာက္ေပးပါရန္ ကြၽန္ေတာ္က ထပ္ဆင့္ အႀကံျပဳခ်င္ပါသည္။
~

တကယ္ေတာ့ Isphagula သည္ အျပစ္ေျပာစရာမရွိေလာက္ေအာင္ ျပည့္စံုေသာေဆးတစ္လက္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ သူသည္လည္း ေဆးတစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္၊ သူ႔ေၾကာင့္ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားခံစားရႏုိင္သကဲ့သို႔ သတိထားသံုးစြဲသင့္သည့္ လူတန္းစားလည္း ရွိေသးသည္ကို အၿမဲသတိခ်ပ္သင့္သည္။ အသက္ႀကီးေသာသူ၊ မသန္မစြမ္း ျဖစ္ေနသူတို႔အတြက္ အသံုးျပဳလွ်င္ အေတာ္ကို သတိထားရပါလိမ့္မည္။ အူက်ဥ္းေနသူ၊ အူလမ္းေၾကာင္းေရႊ႕လ်ားမႈေႏွးေကြးသူမ်ားတြင္ Isphagula သည္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔အတူ အစားအစာတို႔ကို မ်ိဳခ်ရန္ခက္ခဲသူ၊ အူပိတ္ေနသူ၊ စျမင္းတံုး ခံေနသူတို႔တြင္ လံုးဝမသံုးစြဲပါရန္ကြၽန္ေတာ္က တားျမစ္ရပါလိမ့္မည္။ ကြၽန္ေတာ့္ကို အစိုးရိမ္ႀကီးတတ္ရန္ေကာဆိုၿပီး အျပစ္တင္လွ်င္လည္းခံရပါမည္။ ေဆး၏ေကာင္းက်ိဳးထဲတြင္ နစ္ေမ်ာကာ အႏၲရာယ္ျဖစ္လာမည့္အေရးကို စိုးရိမ္ေသာ ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။

~

လူတစ္ေယာက္ဝမ္းခ်ဳပ္ခ်ိန္တြင္ Isphagula ေသာက္ၿပီး ထူးျခားမႈမရွိခဲ့လွ်င္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ Lactulose ကို သံုးစြဲရပါေတာ့မည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ အူနံရံမွေရကိုဆြဲယူကာ ဝမ္းကိုႏူးေစေသာ ဝမ္းႏႈတ္ေဆးအုပ္စုထဲမွျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ဆရာဝန္တိုင္းလိုလို၏ ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္း ခံရေသာေဆး တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္ဟုဆိုလွ်င္ အားလံုးက လက္ခံ ၾကပါလိမ့္မည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ဝမ္းေပ်ာ့ေဆးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ့္၏အစြမ္းအစသည္ ထိုထက္မက မ်ားျပားလွပါသည္။ ဆရာဝန္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ကြၽန္ေတာ့္ကို တျခားေနရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသးသည္ကို သံုးစြဲဖူးတိုင္းက သတိထား မိပါလိမ့္မည္။
~

~

ေဆးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အစာအိမ္ႏွင့္ အူေသးတို႔တြင္ ၿပိဳကဲြပ်က္စီးသြားၾကေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ့္ကိုမူ ထိုေနရာတို႔တြင္ရွိေသာ အက္ဆစ္သဘာဝ၊ အယ္ကာလီသဘာဝတို႔ျဖင့္ ေခ်ဖ်က္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ကြၽန္ေတာ္သည္ အူမႀကီးကို ေရာက္ေသာအခါမွသာ ထိုေနရာရွိ အက်ိဳးျပဳပိုးေကာင္မ်ား၏ အကူအညီကိုယူကာ ၿပိဳကဲြၿပီးအာနိသင္ ျပႏုိင္ ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ခႏၶာကုိုယ္အတြက္ အက်ိဳးျပဳေသာ ပိုးေကာင္မ်ားပြားမ်ားမႈကို အားေပးၿပီး အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစေသာ ဓါတ္ေငြ႕တို႔ကို ထုတ္လႊတ္ေပးမည့္ ပိုးေကာင္တို႔ကို ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ ထို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္သည္ အလြန္အသံုးဝင္ေသာေဆးဆိုၿပီး မ်က္ႏွာပြင့္လန္းလာသည္။

~
အသည္းမေကာင္းသူမ်ားတြင္ အဆိပ္အေတာက္ရွိေသာ အမိုးနီးယားကဲ့သို႔ ဓါတ္ေငြ႕မ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္ ကြၽန္ေတာ္သည္ အေရးပါသည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ကြၽန္ေတာ္သည္ ဝမ္းႏႈတ္ေဆးဆိုေသာ အသံုးအႏႈန္းအျပင္ တျခားေသာ အသံုးဝင္မႈမ်ားကိုပါ ျပသေတာ့သည္။ ဥပမာဆိုရလွ်င္ ပိုးသတ္ေဆးေသာက္ၿပီးခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ အက်ိဳးျပဳေသာ ပိုးေကာင္မ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားပါက ကြၽန္ေတာ္ကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ သည္းေျခအိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေရာဂါ၊ အူေရာင္ျခင္း၊ သြားဖံုးေရာင္ျခင္း၊ သြားဖံုးပတ္ေျမွးေရာင္ျခင္း၊ ေသြးယိုျခင္းတို႔အတြက္ပါ သံုးႏုိင္သည္ကိုသိလွ်င္ မိတ္ေဆြ အံၾသေနပါ လိမ့္မည္။

~

ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို သံုးစြဲရေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေပၚ မူတည္၍သံုးစြဲရမည့္ ေဆးပမာဏ ကြာျခားမႈရွိေနပါသည္။ ဝမ္းခ်ဳပ္ေနသူမ်ားတြင္သံုးစြဲရမည့္ ပမာဏကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္လမ္းညႊန္ခ်င္ပါသည္။ လူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို တေန႔လွ်င္ ၃ဝ မီလီ ခန္႔သံုးစြဲႏိုင္သည္။ ကေလးႀကီးမ်ား တြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ၁ဝ မီလီကေန ၂ဝ မီလီအထိ သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ေဆးအခ်ိန္အဆႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တခုေျပာခ်င္ ပါသည္။ ေဆးေသာက္ရန္အ တြက္ လဘက္ရည္ဇြန္း ၁ဇြန္း၊ ၂ ဇြန္း စသည္ျဖင့္ ညႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း တကယ့္လက္ေတြ႔တြင္မူ ဇြန္းအရြယ္ အစားသည္ ကြဲျပားမႈရွိေနသည္။ ေဆးပုလင္းတြင္ပါရွိေသာ ဇြန္း သို႔ ပံုစံခြက္ငယ္ကို အသံုးျပဳျခင္းသည္သာ အေကာင္း ဆံုးျဖစ္ပါသည္။ တျခားေရာဂါအေျခအေနမ်ားအတြက္မူ ညႊန္ၾကားလာေသာ ဆရာဝန္၏ လမ္းညႊန္မႈကို ခံယူပါရန္ ကြၽန္ေတာ့္က အႀကံေပးခ်င္ပါသည္။

~

တကယ့္လက္ေတြ႔မွာ ကြၽန္ေတာ့္တြင္လည္း ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြရွိေနပါသည္။ တျခားေဆးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ကုိယ္ဝန္ ေဆာင္သည္မ်ားသည္ ကြၽန္ေတာ္ကိုသံုးစြဲလိုလွ်င္ ဆရာဝန္ႏွင့္ ပထမဆံုး တိုင္ပင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ေလပြ ေစေသာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္ကို သံုးစြဲေနခ်ိန္တြင္ ေလပြေလထေစေသာအစားအစာမ်ား၊ ကာဗြန္ပါေသာ အခ်ိဳရည္မ်ားကို ေရွာင္သင့္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ့ကိုအသံုးျပဳေနခ်ိန္တြင္ သီးျခားစားေသာက္ရမည့္ အစားအစာမ်ားမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ဗီတာမင္ၾကြယ္ဝေသာ အစားအစာမ်ား၊ အမွ်င္ဓါတ္ၾကြယ္ဝေသာအစားအစာမ်ားကို စားေသာက္ထားခ်ိန္တြင္ ကြၽန္ေတာ့္၏ အာနိသင္သည္ ပိုေကာင္းလာႏိုင္သည္။ ကြၽန္ေတာ့္ထံမွ ဝမ္းႏႈတ္ေသာအာနိသင္ကို လိုခ်င္လွ်င္ ဝမ္းဗိုက္ထဲတြင္ အစာမရွိေသာ အခ်ိန္ေသာက္ပါရန္ ကြၽန္ေတာ္အႀကံေပးခ်င္ပါသည္။

~

~

ကြၽန္ေတာ္ကဲ့သို႔ပင္ ေနာက္ထပ္အသံုးမ်ားေသာေဆးမွာ Macrogol ျဖစ္သည္။ သူသည္ ဝမ္းေပ်ာ့ေပ်ာ့သြားရန္ အတြက္အသံုးဝင္ရံုသာမက အူလမ္းေၾကာင္းကို မွန္ေျပာင္း ၾကည့္ခ်င္သည့္အခါ၊ ဓါတ္မွန္ရုိက္သည့္အခါ၊ အူလမ္းေၾကာင္း တြင္ ခြဲစိတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္အခါတို႔တြင္ အသံုးျပဳၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တျခားေဆးမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ သူသည္ အူေပါက္ေနသူ၊ အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းတြင္ ပိတ္ဆို႔ေနသူတို႔တြင္ လံုးဝမသံုးစြဲသင့္ေပ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ခႏၶာကုိုယ္မွ ေရကိုဆြဲယူလိုက္ေသာေၾကာင့္ ေရဓါတ္ခမ္းေျခာက္သည့္ ျပႆနာကို ႀကံဳေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ ထို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို သံုးစြဲမည္ဆိုလွ်င္ ေရမ်ားမ်ား ေသာက္ေပးပါ ရန္ ကြၽန္ေတာ္ Lactulose မွ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါသည္။

~

ကြၽန္ေတာ့္တို႔ကဲ့သို႔ပင္ လူသားတို႔ကိုအက်ိဳးျပဳေသာ ဝမ္းႏႈတ္ေဆးမ်ားထဲတြင္ Bisacodyl လည္း ပါဝင္သည္။ သူသည္လည္း ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းအျပင္ ခြဲစိတ္မႈ၊ ဓါတ္မွန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအေျခအေနတို႔တြင္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ သူသည္ အူေရႊ႕လ်ားမႈကို ျမန္ေစေသာေဆးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕သူမ်ားတြင္ ဝမ္းဗိုက္ၾကြက္တက္ တက္သည္ကိုေတာ့ သတိျပဳ သင့္ပါသည္။ သူသည္ အူကို တြန္းအားေပးေသာ ေဆးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ႔ေၾကာင့္ အူေရႊ႕လ်ားမႈ ျမန္ေနခ်ိန္တြင္ အူတေနရာတြင္ ပိတ္ေနပါက အူေပါက္သြားႏုိင္သည္။ ထို႔အတြက္ သူ႔ကိုသံုးစြဲမည့္သူတို႔တြင္ အူပိတ္ေနျခင္း ရွိမရွိကို အေတာ္သတိထားဖို႔လို႔သည္။ ထို႔အတူ ဝမ္းဗိုက္ခဲြၿပီးစအခ်ိန္၊ အူေရာင္ေရာဂါ၊ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေရဓါတ္ခမ္းေျခာက္ျခင္း တို႔ကို ႀကံဳေတြ႕ေနရခ်ိန္တြင္ အသံုးမျပဳသင့္ေပ။

~

စျမင္းတံုးခံၿပီး ဝမ္းသြားရခက္ေနသူမ်ားတြင္ေတာ့ ဝမ္းခ်ဴေဘာလံုးကို အသံုးျပဳျခင္းက ပိုၿပီး သင့္ေတာ္သည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါသည္။ စအိုဝမွေန၍ အစာေဟာင္းအိမ္ႏွင့္ အူမႀကီးအတြင္းသို႔စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရန္ မွန္ေျပာင္း ၾကည့္ေသာအခါတြင္လည္းေကာင္း၊ ခြဲစိတ္ကုသမႈ မျပဳလုပ္ခင္ အူလမ္းေၾကာင္းေဆးေသာအခါတို႔တြင္လည္းေကာင္း ဝမ္းခ်ဴေဘာလံုးသည္ အသံုးဝင္သည္။ သို႔ရာတြင္ အူအတက္ေရာင္ေသာ လကၡဏာမ်ားရွိေနသူ၊ ေသြးယိုစီးေနသူ၊ အူလမ္းေၾကာင္း ပိတ္ဆို႔ေနသူ၊ အရည္ခမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ ထိခိုက္ပ်က္စီးေနသူတို႔တြင္ ဝမ္းခ်ဴေဘာလံုးကို မိမိသေဘာႏွင့္ မိမိမသံုးစြဲသင့္ေပ။

~

လူတိုင္းလိုလို အသံုးျပဳေနၾကေသာ ၾ MOM – Milk Of Magnesia ဆိုေသာေဆးသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားလံုး ထဲတြင္ မ်က္ႏွာအငယ္ရဆံုးျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူ႔ကို လူတိုင္းသည္ အလြဲသံုးစြဲျပဳၾကသည္။ မ်က္ႏွာတြင္ ဝက္ၿခံထြက္လာလွ်င္လည္း သူ႔ကိုေသာက္သည္။ ေခါင္းတြင္ အဖုေတြေပါက္လာလွ်င္လည္း သူ႔ကို အသံုးျပဳ ၾကသည္။ ထို႔အတြက္ MOM သည္ အလြန္စိတ္ဆင္းရဲတတ္သည္။ သူသည္လည္း ဝမ္းေပ်ာ့ေဆးတစ္မ်ိဳး မဟုတ္ပါလား။ သူ႔ကိုသံုးစြဲမႈမ်ား သြားလွ်င္ ဝမ္းဗိုက္ၾကြက္တက္ႏိုင္သည္၊ ေက်ာက္ကပ္မေကာင္းသူမ်ားတြင္ မဂၢနီဆီယမ္မ်ား စုပံုေနတတ္ သည္ကို သံုးစြဲၾကသူေတြ မသိျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟုေတာ့ သူ႔ကိုယ္သူ အားေပးရွာပါသည္။

~

မဆီမဆိုင္၊ လက္ပံသား၊ ဓါးနဲ႔ခ်ိဳင္ ဆိုေသာ စကားကို ကြၽန္ေတာ့္ကို ေခတၳခဏ သံုးစြဲခြင့္ျပဳေစခ်င္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မွားယြင္းစြာအသံုးျပဳေနသူမ်ားအေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္တေစ့တေစာင္း ေျပာျပခ်င္ပါသည္။ ကိုယ္အေလး ခ်ိန္ ေလ်ာ့ခ်ရန္ ကြၽန္ေတာ့္တို႔ကို သံုးစြဲသည္ဟူေသာ အေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္သိရခ်ိန္က အလြန္အံ့ၾသမိသည္။ မသင့္ေတာ္ပါ မိတ္ေဆြ။ ခႏၶာကုိုယ္ရွိ အဆီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔တြင္ အာနိသင္ အနည္းငယ္မွ် မရွိပါ။ စားေသာက္လိုက္ေသာ အစားအစာ၊ အဆီအႏွစ္တို႔ကိုစုပ္ယူေသာ အခန္းက႑တြင္ကြၽန္ေတာ္တို႔က ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္း မရွိပါ။

~

အစားအစာမ်ားမွ အဆီတို႔သည္ အူမႀကီးမေရာက္ခင္ကတည္းက စုပ္ယူခံရၿပီးျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဝမ္းႏႈတ္ေဆးအမ်ားစုသည္ အူမႀကီးတြင္သာ အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ ထို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ အဆီ၏ ဆက္စပ္မႈသည္ အေတာ္ကို အလွမ္းကြာေဝးပါသည္။ အကယ္၍ လူတစ္ေယာက္သည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို သံုးစြဲေသာေၾကာင့္ ကိုယ္အေလး ခ်ိန္ေလ်ာ့က်သြားသည္ဆိုေသာ္ အခိုက္အတန္႔မွ်သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ”ခႏၶာကုိုယ္မွ အဆီမ်ားဆံုးရႈံးသြားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေရဓါတ္မ်ား ခမ္းေျခာက္သြားျခင္း” ေၾကာင့္သာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့သြားသေယာင္ ထင္ျမင္ရျခင္းျဖစ္သည္။

~

ကြၽန္ေတာ့္တို႔ကို သံုးစြဲေသာေၾကာင့္ ဝမ္းသြားေစသည္မွန္ေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ေၾကာင့္ ေရဓါတ္၊ သတၳဳဓါတ္၊ သက္ေစာင့္ဓါတ္အျပင္ ခႏၶာကုိုယ္အတြက္ အေရးပါေသာဆားဓါတ္မ်ားပါ တၿပိဳင္နက္တည္း ဆံုးရႈံးသြားႏိုင္သည္ကို မိတ္ေဆြတို႔သတိထားသင့္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အလြန္အကြၽံသံုးစြဲမိေသာေၾကာင့္ ေရဓါတ္ခမ္းေျခာက္သြားလွ်င္ မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္မည္ထင္ပါသနည္း။ ေနပူလွန္းထားေသာ သစ္သီးေျခာက္တစ္လံုး ကို ျမင္ေယာင္ၾကည့္ပါ။ ထိုအသီးကဲ့သို႔ပင္ အသား အရည္သည္ မြဲေျခာက္ၿပီး အားနည္းလာပါလိမ့္မည္။ အျမင္အာရံုတို႔ကို ေဝဝါးေစပါလိမ့္မည္။ ဆိုးရြားေသာ အေျခအေန တို႔တြင္ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးၿပီး အသက္ပင္ေသေစတတ္ပါသည္။

~

ကြၽန္ေတာ္သည္ အေၾကာင္းမဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေၾကာင့္ ခႏၶာကုိုယ္ရွိ ဆားဓါတ္အခ်ိဳးအစားမ်ား ေျပာင္းလဲသြားေသာ ခ်ိန္တြင္ အာရံုေၾကာႏွင့္ၾကြက္သားမ်ားကို ထိခိုက္သြားပါသည္။ ထိုထိခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏွလံုးႏွင့္ အူတို႔တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ပ်က္စီးသြားတတ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ မိတ္ေဆြ၏အူအတြင္းသို႔ ကူးစက္ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဝမ္းမမွန္ေတာ့ျခင္းတို႔ကို ႀကံဳေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ခဏသံုးစြဲလွ်င္ အႏၲရာယ္ကင္းပါ လိမ့္မည္။ ထိုသို႔မဟုတ္လွ်င္ မိတ္ေဆြႀကံဳေတြ႔လာမည့္ က်န္းမာေရးျပႆနာတို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရံုမွ လြဲ၍ အျခားတတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

~

ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အေရးတယူႏွင့္ သံုးစြဲမႈအတြက္ ဝမ္းသာလွပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အသံုးမျပဳေသးခင္ သဘာဝနည္းလမ္းအတိုင္း ဝမ္းမွန္ေစသည့္ အေလ့အက်င့္တို႔ကို အစျပဳေစခ်င္သည္။ အသီးအရြက္တို႔ကိုစားေစခ်င္သည္။ အရည္မ်ားမ်ားေသာက္ၿပီး ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ပံုမွန္လုပ္ၾကည့္ေစခ်င္သည္။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ကြၽန္ေတာ့္တို႔ကို သတိမရပါႏွင့္။ အပူဖုေပါက္တိုင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မသံုးစြဲပါႏွင့္။ သံုးစဲြသူတို႔က ေတာင္းဆိုလာခ်ိန္တြင္ ေရာင္းခ်မည့္သူမ်ားက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို လက္ကမ္းေပးပါလိမ့္မည္။ ထိုအခါတြင္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ကလည္း မိမိတို႔အလုပ္ကို တာဝန္ေက်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရေတာ့မည္။ ေဆးေသာက္သူတစ္စံုတစ္ရာကိုမွ် အႏၲရာယ္မျဖစ္ေစေသာဆႏၵသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားလံုးတြင္ရွိေနေသာ္လည္း မွားယြင္းစြာသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္တို႔ စိတ္မေကာင္းျခင္းႀကီးစြာ ျဖစ္ရသည္ ကိုေတာ့ ေဆးေသာက္မည့္သူတိုင္းနားလည္သေဘာေပါက္ေစခ်င္ပါသည္။

~
~

ႏွင္းႏုလြင္ (ေဆးဝါး)

Health For All Magazine

January, 2011

 

3 Responses to “ဝမ္းႏႈတ္ေဆးမ်ား”

 1. ေအာင္ပိုင္ Says:

  good လူတိုင္းသိထားသင္႔တယ္

 2. ေအာင္ပိုင္ Says:

  ေကသီပန္ ၀မ္းေျပာ႔ အေက်ာေျပေသာက္ေဆး မုံရြာဆရာမိုးေရွာက္တစ္လုံး၀မ္းေျပာ႔ ၀မ္းမွန္ေစ
  ၀မ္းႏႈတ္ေဆးမဟုတ္လို႔ ေန႔တိုင္းသုံးစြဲႏိုင္ပါသည္ သိခ်င္တာက သံခ်ေဆးေတြအေၾကာင္း
  သိခ်င္တာဗ်

 3. ေအာင္ပိုင္ Says:

  igol ရွိတယ္ေလ နာနတ္တီး၀မ္းမွန္ေဆး ရွိတယ္ေလ း) ၀မ္းခ်ဳေဘာႀကီးကေတာ႔
  ေၾကာက္စရာႀကီး အဟင္႔အဟင္႔


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s