သက္ဆံုးႏွင္း

ဒါးက (သို႔) ကၽြန္မရင္ရဲ့ စံပါယ္ပန္းေလး၊ ကၽြန္မရင္ေငြ႕နဲ႔ အလွမ္းေ၀းတာ ၾကာလွေပါ့။

ဝမ္းႏႈတ္ေဆးမ်ား December 28, 2010

Filed under: ေဆး၀ါးမ်ား၏ ဒိုင္ယာရီ — thetsonehnin @ 6:53 AM
Tags:

ေဆးဝါးမ်ား၏ ဒိုင္ယာရီ
(၆)
ဝမ္းႏႈတ္ေဆးမ်ား

.

~

လူတစ္ေယာက္အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အေဖာ္မြန္မ်ားထဲတြင္ ကြၽန္ေတာ္သည္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ လူတစ္ေယာက္ သက္ေတာင့္သက္သာႏွင့္ ပံုမွန္အတိုင္းေနႏိုင္ေစရန္ ကြၽန္ေတာ့္က စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ဝမ္းဗိုက္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေရာဂါရွာေဖြရာတြင္ တိက်ေသာ အေျဖတို႔ကို ရရွိႏိုင္ရန္လည္း ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ကို အဖိုးအဖြားမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳသကဲ့သို႔ လူရြယ္လူငယ္မ်ားကလည္း မိတ္ေဆြဖြဲ႕လိုၾကပါသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ကို တန္ဖိုး ထားၿပီး ေနရာေပးသူတို႔ရွိသကဲ့သို႔ အလဲြသံုးစားလုပ္ေနသူေတြလည္း အေတာ္ကိုမ်ားလွပါသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူအမ်ား၏ သေဘာထားအတိအက်ကို မသိရေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္အေၾကာင္းကိုေတာ့ တိတိက်က်သိထားသင့္သည္ဟု ဝမ္းႏႈတ္ေဆးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ ကြၽန္ေတာ္ Lactulose က ခံယူထားသည္။
~

ကြၽန္ေတာ္သည္ ဝမ္းႏႈတ္ေဆး၊ ဝမ္းေပ်ာ့ေဆးျဖစ္သည္ဟု ဆိုလွ်င္ အားလံုး၏မ်က္ဝန္းမ်ား အေရာင္ေတာက္ပ လာသည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ ထင္မိသည္။ ”ဝမ္းတစ္လံုးေကာင္း၍ ေခါင္းမခဲႏိုင္” ဆိုေသာ စကားအတိုင္း ဝမ္းမွန္မွန္သြားျခင္းကို တန္ဖိုးထားၾကသူမ်ားအတြက္ ကြၽန္ေတာ္ေက်နပ္ပီတိျဖစ္မိပါသည္။ လူတစ္ေယာက္ခံစားေနရေသာ ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းအတြက္ ကူညီေျဖရွင္းေပးမည့္ ကြၽန္ေတာ့္၏ေရာင္းရင္းမ်ား သည္ မတူညီေသာ အုပ္စုအသီးသီးမွ ဆင္းသက္လာၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အလုပ္လုပ္ေသာပံုစံခ်င္းလည္း ကြာျခားၾကပါသည္။ ေဆးသံုးစြဲမည့္ သူမ်ားအေနျဖင့္ ထိုကဲြျပားမႈေတြအေၾကာင္းကို သိထားလွ်င္ မိမိႏွင့္ အသင့္ေတာ္ဆံုးအမ်ိဳးအစားတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေၾကာင္းကို ေလ့လာမွတ္သား ၾကည့္ေစခ်င္သည္။

~

ကြၽန္ေတာ္တို႔ထဲတြင္ အသံုးတြင္က်ယ္ေနေသာ ေဆးမွာ ဝမ္းမ်ားမ်ားသြားေစေသာ အုပ္စုထဲမ Isphagula ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ့္တို႔အထဲတြင္ အေတာ္ေလးကို ထူးျခားေသာေဆးတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္ဟုလည္း သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ သူ႔ကိုယ္သူ ေဆးဘက္ဝင္ေသာ အပင္မွရေသာေဆး Isphagula က အၿမဲလိုလိုဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားေနတတ္သည္။ အမွန္ တကယ္လည္း သူသည္နာမည္ႀကီးေလာက္ပါသည္။ သူသည္ အပင္အႏွံကရေသာေၾကာင့္ ခႏၶာကုိုယ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အမွ်င္ဓါတ္မ်ားကို တိုးေစပါသည္။ ဝမ္းခ်ဳပ္ေနသူ၊ ဝမ္းသြားရန္အားစိုက္ထုတ္ရသူ၊ အူလမ္းေၾကာင္း ေရႊ႕လ်ားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာတို႔အတြက္ Isphagula သည္ အေတာ္ကို အေရးပါအရာေရာက္လွသည္။ လိပ္ေခါင္းရွိသူ၊ စအိုကြဲနာရွိသူ၊ ၾကာရွည္ဝမ္းခ်ဳပ္ေနသူမ်ားအတြက္လည္း ရလဒ္ေကာင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ထိုသို႔ အကူအညီေပးႏိုင္ျခင္း အတြက္ Isphagula သည္ အၿမဲေပ်ာ္ရႊင္ ေနတတ္သည္။

.

.

သုိ႔ေသာ္ လူတစ္ေယာက္ သူ႔ကိုသံုးစြဲေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ေရႏွင့္ေဖ်ာ္ၿပီးၿပီးခ်င္း ခ်က္ျခင္းေသာက္ပါရန္ Isphagula က ဆုေတာင္းေနတတ္သည္။ ထိုသို႔ မဟုတ္လွ်င္ ခဏအတြင္းမွာပင္ ပ်စ္ခဲသြားလိ့မ္မည္၊ ေရပမာဏသာ မလံုေလာက္ လွ်င္ အူလမ္းေၾကာင္းတြင္ ပိတ္ဆို႔သြားမည္ကို ႈ Isphagula က အၿမဲတမ္းစိုးရိမ္ေနတတ္သည္။ သူ႔ကို ေစ်းကြက္ထဲမွ အမႈန္႔အေနျဖင့္ ဝယ္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ ေရႏွင့္ေဖ်ာ္ၿပီးသံုးစြဲရမည္ကို တစ္ခါတည္း ညႊန္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း သူသည္ ထိုအခ်က္ကို စိုးရိမ္ေနၿမဲျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ ပိုၿပီးစိတ္ခ်ရေအာင္ သူ႔ကိုသံုးၿပီးခ်ိန္တြင္ ေရတစ္ဖန္ခြက္ေလာက္ ထပ္ေသာက္ေပးပါရန္ ကြၽန္ေတာ္က ထပ္ဆင့္ အႀကံျပဳခ်င္ပါသည္။
~

တကယ္ေတာ့ Isphagula သည္ အျပစ္ေျပာစရာမရွိေလာက္ေအာင္ ျပည့္စံုေသာေဆးတစ္လက္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ သူသည္လည္း ေဆးတစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္၊ သူ႔ေၾကာင့္ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားခံစားရႏုိင္သကဲ့သို႔ သတိထားသံုးစြဲသင့္သည့္ လူတန္းစားလည္း ရွိေသးသည္ကို အၿမဲသတိခ်ပ္သင့္သည္။ အသက္ႀကီးေသာသူ၊ မသန္မစြမ္း ျဖစ္ေနသူတို႔အတြက္ အသံုးျပဳလွ်င္ အေတာ္ကို သတိထားရပါလိမ့္မည္။ အူက်ဥ္းေနသူ၊ အူလမ္းေၾကာင္းေရႊ႕လ်ားမႈေႏွးေကြးသူမ်ားတြင္ Isphagula သည္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔အတူ အစားအစာတို႔ကို မ်ိဳခ်ရန္ခက္ခဲသူ၊ အူပိတ္ေနသူ၊ စျမင္းတံုး ခံေနသူတို႔တြင္ လံုးဝမသံုးစြဲပါရန္ကြၽန္ေတာ္က တားျမစ္ရပါလိမ့္မည္။ ကြၽန္ေတာ့္ကို အစိုးရိမ္ႀကီးတတ္ရန္ေကာဆိုၿပီး အျပစ္တင္လွ်င္လည္းခံရပါမည္။ ေဆး၏ေကာင္းက်ိဳးထဲတြင္ နစ္ေမ်ာကာ အႏၲရာယ္ျဖစ္လာမည့္အေရးကို စိုးရိမ္ေသာ ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။

~

လူတစ္ေယာက္ဝမ္းခ်ဳပ္ခ်ိန္တြင္ Isphagula ေသာက္ၿပီး ထူးျခားမႈမရွိခဲ့လွ်င္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ Lactulose ကို သံုးစြဲရပါေတာ့မည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ အူနံရံမွေရကိုဆြဲယူကာ ဝမ္းကိုႏူးေစေသာ ဝမ္းႏႈတ္ေဆးအုပ္စုထဲမွျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ဆရာဝန္တိုင္းလိုလို၏ ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္း ခံရေသာေဆး တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္ဟုဆိုလွ်င္ အားလံုးက လက္ခံ ၾကပါလိမ့္မည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ဝမ္းေပ်ာ့ေဆးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ့္၏အစြမ္းအစသည္ ထိုထက္မက မ်ားျပားလွပါသည္။ ဆရာဝန္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ကြၽန္ေတာ့္ကို တျခားေနရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသးသည္ကို သံုးစြဲဖူးတိုင္းက သတိထား မိပါလိမ့္မည္။
~

~

ေဆးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အစာအိမ္ႏွင့္ အူေသးတို႔တြင္ ၿပိဳကဲြပ်က္စီးသြားၾကေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ့္ကိုမူ ထိုေနရာတို႔တြင္ရွိေသာ အက္ဆစ္သဘာဝ၊ အယ္ကာလီသဘာဝတို႔ျဖင့္ ေခ်ဖ်က္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ကြၽန္ေတာ္သည္ အူမႀကီးကို ေရာက္ေသာအခါမွသာ ထိုေနရာရွိ အက်ိဳးျပဳပိုးေကာင္မ်ား၏ အကူအညီကိုယူကာ ၿပိဳကဲြၿပီးအာနိသင္ ျပႏုိင္ ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ခႏၶာကုိုယ္အတြက္ အက်ိဳးျပဳေသာ ပိုးေကာင္မ်ားပြားမ်ားမႈကို အားေပးၿပီး အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစေသာ ဓါတ္ေငြ႕တို႔ကို ထုတ္လႊတ္ေပးမည့္ ပိုးေကာင္တို႔ကို ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ ထို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္သည္ အလြန္အသံုးဝင္ေသာေဆးဆိုၿပီး မ်က္ႏွာပြင့္လန္းလာသည္။

~
အသည္းမေကာင္းသူမ်ားတြင္ အဆိပ္အေတာက္ရွိေသာ အမိုးနီးယားကဲ့သို႔ ဓါတ္ေငြ႕မ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္ ကြၽန္ေတာ္သည္ အေရးပါသည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ကြၽန္ေတာ္သည္ ဝမ္းႏႈတ္ေဆးဆိုေသာ အသံုးအႏႈန္းအျပင္ တျခားေသာ အသံုးဝင္မႈမ်ားကိုပါ ျပသေတာ့သည္။ ဥပမာဆိုရလွ်င္ ပိုးသတ္ေဆးေသာက္ၿပီးခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ အက်ိဳးျပဳေသာ ပိုးေကာင္မ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားပါက ကြၽန္ေတာ္ကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ သည္းေျခအိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေရာဂါ၊ အူေရာင္ျခင္း၊ သြားဖံုးေရာင္ျခင္း၊ သြားဖံုးပတ္ေျမွးေရာင္ျခင္း၊ ေသြးယိုျခင္းတို႔အတြက္ပါ သံုးႏုိင္သည္ကိုသိလွ်င္ မိတ္ေဆြ အံၾသေနပါ လိမ့္မည္။

~

ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို သံုးစြဲရေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေပၚ မူတည္၍သံုးစြဲရမည့္ ေဆးပမာဏ ကြာျခားမႈရွိေနပါသည္။ ဝမ္းခ်ဳပ္ေနသူမ်ားတြင္သံုးစြဲရမည့္ ပမာဏကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္လမ္းညႊန္ခ်င္ပါသည္။ လူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို တေန႔လွ်င္ ၃ဝ မီလီ ခန္႔သံုးစြဲႏိုင္သည္။ ကေလးႀကီးမ်ား တြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ၁ဝ မီလီကေန ၂ဝ မီလီအထိ သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ေဆးအခ်ိန္အဆႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တခုေျပာခ်င္ ပါသည္။ ေဆးေသာက္ရန္အ တြက္ လဘက္ရည္ဇြန္း ၁ဇြန္း၊ ၂ ဇြန္း စသည္ျဖင့္ ညႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း တကယ့္လက္ေတြ႔တြင္မူ ဇြန္းအရြယ္ အစားသည္ ကြဲျပားမႈရွိေနသည္။ ေဆးပုလင္းတြင္ပါရွိေသာ ဇြန္း သို႔ ပံုစံခြက္ငယ္ကို အသံုးျပဳျခင္းသည္သာ အေကာင္း ဆံုးျဖစ္ပါသည္။ တျခားေရာဂါအေျခအေနမ်ားအတြက္မူ ညႊန္ၾကားလာေသာ ဆရာဝန္၏ လမ္းညႊန္မႈကို ခံယူပါရန္ ကြၽန္ေတာ့္က အႀကံေပးခ်င္ပါသည္။

~

တကယ့္လက္ေတြ႔မွာ ကြၽန္ေတာ့္တြင္လည္း ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြရွိေနပါသည္။ တျခားေဆးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ကုိယ္ဝန္ ေဆာင္သည္မ်ားသည္ ကြၽန္ေတာ္ကိုသံုးစြဲလိုလွ်င္ ဆရာဝန္ႏွင့္ ပထမဆံုး တိုင္ပင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ေလပြ ေစေသာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္ကို သံုးစြဲေနခ်ိန္တြင္ ေလပြေလထေစေသာအစားအစာမ်ား၊ ကာဗြန္ပါေသာ အခ်ိဳရည္မ်ားကို ေရွာင္သင့္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ့ကိုအသံုးျပဳေနခ်ိန္တြင္ သီးျခားစားေသာက္ရမည့္ အစားအစာမ်ားမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ဗီတာမင္ၾကြယ္ဝေသာ အစားအစာမ်ား၊ အမွ်င္ဓါတ္ၾကြယ္ဝေသာအစားအစာမ်ားကို စားေသာက္ထားခ်ိန္တြင္ ကြၽန္ေတာ့္၏ အာနိသင္သည္ ပိုေကာင္းလာႏိုင္သည္။ ကြၽန္ေတာ့္ထံမွ ဝမ္းႏႈတ္ေသာအာနိသင္ကို လိုခ်င္လွ်င္ ဝမ္းဗိုက္ထဲတြင္ အစာမရွိေသာ အခ်ိန္ေသာက္ပါရန္ ကြၽန္ေတာ္အႀကံေပးခ်င္ပါသည္။

~

~

ကြၽန္ေတာ္ကဲ့သို႔ပင္ ေနာက္ထပ္အသံုးမ်ားေသာေဆးမွာ Macrogol ျဖစ္သည္။ သူသည္ ဝမ္းေပ်ာ့ေပ်ာ့သြားရန္ အတြက္အသံုးဝင္ရံုသာမက အူလမ္းေၾကာင္းကို မွန္ေျပာင္း ၾကည့္ခ်င္သည့္အခါ၊ ဓါတ္မွန္ရုိက္သည့္အခါ၊ အူလမ္းေၾကာင္း တြင္ ခြဲစိတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္အခါတို႔တြင္ အသံုးျပဳၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တျခားေဆးမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ သူသည္ အူေပါက္ေနသူ၊ အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းတြင္ ပိတ္ဆို႔ေနသူတို႔တြင္ လံုးဝမသံုးစြဲသင့္ေပ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ခႏၶာကုိုယ္မွ ေရကိုဆြဲယူလိုက္ေသာေၾကာင့္ ေရဓါတ္ခမ္းေျခာက္သည့္ ျပႆနာကို ႀကံဳေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ ထို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို သံုးစြဲမည္ဆိုလွ်င္ ေရမ်ားမ်ား ေသာက္ေပးပါ ရန္ ကြၽန္ေတာ္ Lactulose မွ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါသည္။

~

ကြၽန္ေတာ့္တို႔ကဲ့သို႔ပင္ လူသားတို႔ကိုအက်ိဳးျပဳေသာ ဝမ္းႏႈတ္ေဆးမ်ားထဲတြင္ Bisacodyl လည္း ပါဝင္သည္။ သူသည္လည္း ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းအျပင္ ခြဲစိတ္မႈ၊ ဓါတ္မွန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအေျခအေနတို႔တြင္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ သူသည္ အူေရႊ႕လ်ားမႈကို ျမန္ေစေသာေဆးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕သူမ်ားတြင္ ဝမ္းဗိုက္ၾကြက္တက္ တက္သည္ကိုေတာ့ သတိျပဳ သင့္ပါသည္။ သူသည္ အူကို တြန္းအားေပးေသာ ေဆးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ႔ေၾကာင့္ အူေရႊ႕လ်ားမႈ ျမန္ေနခ်ိန္တြင္ အူတေနရာတြင္ ပိတ္ေနပါက အူေပါက္သြားႏုိင္သည္။ ထို႔အတြက္ သူ႔ကိုသံုးစြဲမည့္သူတို႔တြင္ အူပိတ္ေနျခင္း ရွိမရွိကို အေတာ္သတိထားဖို႔လို႔သည္။ ထို႔အတူ ဝမ္းဗိုက္ခဲြၿပီးစအခ်ိန္၊ အူေရာင္ေရာဂါ၊ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေရဓါတ္ခမ္းေျခာက္ျခင္း တို႔ကို ႀကံဳေတြ႕ေနရခ်ိန္တြင္ အသံုးမျပဳသင့္ေပ။

~

စျမင္းတံုးခံၿပီး ဝမ္းသြားရခက္ေနသူမ်ားတြင္ေတာ့ ဝမ္းခ်ဴေဘာလံုးကို အသံုးျပဳျခင္းက ပိုၿပီး သင့္ေတာ္သည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါသည္။ စအိုဝမွေန၍ အစာေဟာင္းအိမ္ႏွင့္ အူမႀကီးအတြင္းသို႔စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရန္ မွန္ေျပာင္း ၾကည့္ေသာအခါတြင္လည္းေကာင္း၊ ခြဲစိတ္ကုသမႈ မျပဳလုပ္ခင္ အူလမ္းေၾကာင္းေဆးေသာအခါတို႔တြင္လည္းေကာင္း ဝမ္းခ်ဴေဘာလံုးသည္ အသံုးဝင္သည္။ သို႔ရာတြင္ အူအတက္ေရာင္ေသာ လကၡဏာမ်ားရွိေနသူ၊ ေသြးယိုစီးေနသူ၊ အူလမ္းေၾကာင္း ပိတ္ဆို႔ေနသူ၊ အရည္ခမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ ထိခိုက္ပ်က္စီးေနသူတို႔တြင္ ဝမ္းခ်ဴေဘာလံုးကို မိမိသေဘာႏွင့္ မိမိမသံုးစြဲသင့္ေပ။

~

လူတိုင္းလိုလို အသံုးျပဳေနၾကေသာ ၾ MOM – Milk Of Magnesia ဆိုေသာေဆးသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားလံုး ထဲတြင္ မ်က္ႏွာအငယ္ရဆံုးျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူ႔ကို လူတိုင္းသည္ အလြဲသံုးစြဲျပဳၾကသည္။ မ်က္ႏွာတြင္ ဝက္ၿခံထြက္လာလွ်င္လည္း သူ႔ကိုေသာက္သည္။ ေခါင္းတြင္ အဖုေတြေပါက္လာလွ်င္လည္း သူ႔ကို အသံုးျပဳ ၾကသည္။ ထို႔အတြက္ MOM သည္ အလြန္စိတ္ဆင္းရဲတတ္သည္။ သူသည္လည္း ဝမ္းေပ်ာ့ေဆးတစ္မ်ိဳး မဟုတ္ပါလား။ သူ႔ကိုသံုးစြဲမႈမ်ား သြားလွ်င္ ဝမ္းဗိုက္ၾကြက္တက္ႏိုင္သည္၊ ေက်ာက္ကပ္မေကာင္းသူမ်ားတြင္ မဂၢနီဆီယမ္မ်ား စုပံုေနတတ္ သည္ကို သံုးစြဲၾကသူေတြ မသိျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟုေတာ့ သူ႔ကိုယ္သူ အားေပးရွာပါသည္။

~

မဆီမဆိုင္၊ လက္ပံသား၊ ဓါးနဲ႔ခ်ိဳင္ ဆိုေသာ စကားကို ကြၽန္ေတာ့္ကို ေခတၳခဏ သံုးစြဲခြင့္ျပဳေစခ်င္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မွားယြင္းစြာအသံုးျပဳေနသူမ်ားအေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္တေစ့တေစာင္း ေျပာျပခ်င္ပါသည္။ ကိုယ္အေလး ခ်ိန္ ေလ်ာ့ခ်ရန္ ကြၽန္ေတာ့္တို႔ကို သံုးစြဲသည္ဟူေသာ အေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္သိရခ်ိန္က အလြန္အံ့ၾသမိသည္။ မသင့္ေတာ္ပါ မိတ္ေဆြ။ ခႏၶာကုိုယ္ရွိ အဆီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔တြင္ အာနိသင္ အနည္းငယ္မွ် မရွိပါ။ စားေသာက္လိုက္ေသာ အစားအစာ၊ အဆီအႏွစ္တို႔ကိုစုပ္ယူေသာ အခန္းက႑တြင္ကြၽန္ေတာ္တို႔က ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္း မရွိပါ။

~

အစားအစာမ်ားမွ အဆီတို႔သည္ အူမႀကီးမေရာက္ခင္ကတည္းက စုပ္ယူခံရၿပီးျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဝမ္းႏႈတ္ေဆးအမ်ားစုသည္ အူမႀကီးတြင္သာ အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ ထို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ အဆီ၏ ဆက္စပ္မႈသည္ အေတာ္ကို အလွမ္းကြာေဝးပါသည္။ အကယ္၍ လူတစ္ေယာက္သည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို သံုးစြဲေသာေၾကာင့္ ကိုယ္အေလး ခ်ိန္ေလ်ာ့က်သြားသည္ဆိုေသာ္ အခိုက္အတန္႔မွ်သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ”ခႏၶာကုိုယ္မွ အဆီမ်ားဆံုးရႈံးသြားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေရဓါတ္မ်ား ခမ္းေျခာက္သြားျခင္း” ေၾကာင့္သာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့သြားသေယာင္ ထင္ျမင္ရျခင္းျဖစ္သည္။

~

ကြၽန္ေတာ့္တို႔ကို သံုးစြဲေသာေၾကာင့္ ဝမ္းသြားေစသည္မွန္ေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ေၾကာင့္ ေရဓါတ္၊ သတၳဳဓါတ္၊ သက္ေစာင့္ဓါတ္အျပင္ ခႏၶာကုိုယ္အတြက္ အေရးပါေသာဆားဓါတ္မ်ားပါ တၿပိဳင္နက္တည္း ဆံုးရႈံးသြားႏိုင္သည္ကို မိတ္ေဆြတို႔သတိထားသင့္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အလြန္အကြၽံသံုးစြဲမိေသာေၾကာင့္ ေရဓါတ္ခမ္းေျခာက္သြားလွ်င္ မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္မည္ထင္ပါသနည္း။ ေနပူလွန္းထားေသာ သစ္သီးေျခာက္တစ္လံုး ကို ျမင္ေယာင္ၾကည့္ပါ။ ထိုအသီးကဲ့သို႔ပင္ အသား အရည္သည္ မြဲေျခာက္ၿပီး အားနည္းလာပါလိမ့္မည္။ အျမင္အာရံုတို႔ကို ေဝဝါးေစပါလိမ့္မည္။ ဆိုးရြားေသာ အေျခအေန တို႔တြင္ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးၿပီး အသက္ပင္ေသေစတတ္ပါသည္။

~

ကြၽန္ေတာ္သည္ အေၾကာင္းမဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေၾကာင့္ ခႏၶာကုိုယ္ရွိ ဆားဓါတ္အခ်ိဳးအစားမ်ား ေျပာင္းလဲသြားေသာ ခ်ိန္တြင္ အာရံုေၾကာႏွင့္ၾကြက္သားမ်ားကို ထိခိုက္သြားပါသည္။ ထိုထိခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏွလံုးႏွင့္ အူတို႔တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ပ်က္စီးသြားတတ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ မိတ္ေဆြ၏အူအတြင္းသို႔ ကူးစက္ပိုးဝင္ျခင္း၊ ဝမ္းမမွန္ေတာ့ျခင္းတို႔ကို ႀကံဳေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ခဏသံုးစြဲလွ်င္ အႏၲရာယ္ကင္းပါ လိမ့္မည္။ ထိုသို႔မဟုတ္လွ်င္ မိတ္ေဆြႀကံဳေတြ႔လာမည့္ က်န္းမာေရးျပႆနာတို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရံုမွ လြဲ၍ အျခားတတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

~

ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အေရးတယူႏွင့္ သံုးစြဲမႈအတြက္ ဝမ္းသာလွပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အသံုးမျပဳေသးခင္ သဘာဝနည္းလမ္းအတိုင္း ဝမ္းမွန္ေစသည့္ အေလ့အက်င့္တို႔ကို အစျပဳေစခ်င္သည္။ အသီးအရြက္တို႔ကိုစားေစခ်င္သည္။ အရည္မ်ားမ်ားေသာက္ၿပီး ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ပံုမွန္လုပ္ၾကည့္ေစခ်င္သည္။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ကြၽန္ေတာ့္တို႔ကို သတိမရပါႏွင့္။ အပူဖုေပါက္တိုင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မသံုးစြဲပါႏွင့္။ သံုးစဲြသူတို႔က ေတာင္းဆိုလာခ်ိန္တြင္ ေရာင္းခ်မည့္သူမ်ားက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို လက္ကမ္းေပးပါလိမ့္မည္။ ထိုအခါတြင္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ကလည္း မိမိတို႔အလုပ္ကို တာဝန္ေက်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရေတာ့မည္။ ေဆးေသာက္သူတစ္စံုတစ္ရာကိုမွ် အႏၲရာယ္မျဖစ္ေစေသာဆႏၵသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားလံုးတြင္ရွိေနေသာ္လည္း မွားယြင္းစြာသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္တို႔ စိတ္မေကာင္းျခင္းႀကီးစြာ ျဖစ္ရသည္ ကိုေတာ့ ေဆးေသာက္မည့္သူတိုင္းနားလည္သေဘာေပါက္ေစခ်င္ပါသည္။

~
~

ႏွင္းႏုလြင္ (ေဆးဝါး)

Health For All Magazine

January, 2011

 

ရင္က်ပ္ေရာဂါေပ်ာက္ေဆးမ်ား November 8, 2010

Filed under: ေဆး၀ါးမ်ား၏ ဒိုင္ယာရီ — thetsonehnin @ 7:43 AM
Tags:

ေဆးဝါးမ်ား၏ ဒိုင္ယာရီ
(၅)
ရင္က်ပ္ေရာဂါေပ်ာက္ေဆးမ်ား

သစ္ပင္ေလး၂ ပင္ကို ေဇာက္ထိုးဆြဲထားသည္ႏွင့္ အလားသ႑န္တူေသာအဂၤါတို႔သည္ လူတစ္ေယာက္၏ ခႏၶာကုိုယ္ထဲတြင္ရွိသည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ကေျပာလွ်င္ အားလံုးအံၾသသင့္ကုန္လိမ့္မည္။ သစ္ပင္တြင္ ပင္စည္၊ အကိုင္းအခက္၊ အရြက္အလက္တို႔ရွိသည္ကို မိတ္ေဆြသိပါသည္။ ေလျပြန္၊ ေလျပြန္ငယ္၊ ေလအိတ္ငယ္ေလးမ်ားပါဝင္ေသာ အဂၤါသည္ မည္သည့္ အဂၤါျဖစ္သည္ကို မိတ္ေဆြတို႔ သိၾကပါသည္။ လူတစ္ေယာက္၏ခႏၶာကုိုယ္တြင္ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ အရင္းႏွီးဆံုး ေသာေနရာကို ျပပါဆိုလွ်င္ သစ္ပင္ႏွင့္ တူေသာ ထိုအဂၤါတို႔ကိုသာ လက္ညိႈးထိုးရပါလိမ့္မည္။ ကြၽန္ေတာ့္အလုပ္လုပ္ရာ ဌာနသည္ ထိုအဂၤါျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္၏တာဝန္သည္ ထိုအဆုတ္တြင္ရွိေသာ ေလျပြန္တို႔ကို က်ယ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ့္ကို သိေလာက္မည္ထင္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ရင္က်ပ္ပန္းနာေရာဂါကိုကုသရာတြင္ အေရးပါေသာေဆး အုပ္စုျဖစ္သည့္ ေလျပြန္က်ယ္ေစေသာေဆး Bronchodilator အုပ္စုထဲမွ Salbutamol ျဖစ္သည္။
.
ကြၽန္ေတာ့္အေၾကာင္းကို မေျပာျပေသးခင္ လူေတြ၏ေလျပြန္အေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္အနည္းငယ္ ေျပာျပခ်င္ပါသည္။ ျပင္ပကေနရႈသြင္း လိုက္ေသာေလထဲတြင္ပါလာသည့္ အမႈန္၊ ပိုးမႊားတို႔ကိုႏွာေခါင္းတြင္းရွိ အေမႊးမ်ားက ဖယ္ရွားေပး သည္ကို မိတ္ေဆြသိပါသည္။ ထိုမွသည္ အတြင္းပိုင္းသို႔ဝင္လာသည့္ အလြန္တရာေသးငယ္သည့္ ပိုးမႊားမ်ား၊ အမႈန္မ်ားကို မည္သူက ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေပးမည္နည္း။ မစိုးရိမ္ပါႏွင့္။ ထိုအခက္အခဲတို႔ကို ေျဖရွင္းရန္ ေလျပြန္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အေမႊးႏုေလးမ်ား ရွိေနပါေသးသည္။
.
အေမႊးႏုေလးမ်ားသည္ ျပင္ပမွ ဝင္လာေသာအရာမွန္သမွ်ကို တံျမက္စည္းလဲွသကဲ့သို႔ လွဲထုတ္ေပးေနပါသည္။ ထိုေနရာတြင္ ကြၽန္ေတာ္၏ အခန္းက႑သည္ အေတာ္ကိုအေရးပါလာသည္။ ကြၽန္ေတာ္ေၾကာင့္ ေလျပြန္မ်ားက်ယ္သြား ေသာအခါတြင္ အေမႊးႏုေလးမ်ား၏ အလုပ္သည္ ပို၍တြင္က်ယ္လာသည္။ အသက္ရႈေခ်ာင္လာသကဲ့သို႔ ေလျပြန္တြင္ပိတ္ ေနေသာ အကြၽိအခြၽဲမ်ား၊ အမႈန္မ်ားကို လြယ္လင့္တကူ ဖယ္ရွားႏိုင္လာသည္။ ထိုအေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ ကိုယ့္ ကြၽန္ေတာ္ အေရးပါေသာ ေဆးဝါးဟု သတ္မွတ္လွ်င္ လြန္မည္ေတာ့မထင္ေပ။
.
ကြၽန္ေတာ္သည္ အေတာ္ကို အၾကြားသန္သည္ဟု မိတ္ေဆြသတ္မွတ္ေနပါသလား။ အေျပာမဟုတ္၊ တကယ့္ကို အသံုးဝင္ေသာေဆးပါ မိတ္ေဆြ။ ေစ်းကြက္ထဲတြင္ေလ့လာၾကည့္ပါ။ ကြၽန္ေတာ့္ကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေနၾက သည္ကို မိတ္ေဆြေတ႔ြပါလိမ့္မည္။ ထိုးေဆးအေနျဖင့္ သံုးသကဲ့သို႔ ေသာက္ေဆးအေနျဖင့္သံုးၾကသည္။ ရႈေဆးပံုစံျဖင့္ လည္း ရႏိုင္ပါသည္။ ေဆးပံုစံေပၚမူတည္ၿပီး ကြၽန္ေတာ့္တို႔ကို သံုးစြဲရမည့္ ပမာဏကြာျခားသည္ကိုေတာ့ မေမ့ပါႏွင့္။ ဥပမာ ကြၽန္ေတာ့္ကို ေသာက္ေဆးအေနျဖင့္သံုးမည္ဆိုလွ်င္ တေန႔လွ်င္ ၈ မီလီဂရမ္ေလာက္သာ ေသာက္သင့္ပါသည္။ ရႈေဆးအေနျဖင့္သံုးမည္ဆိုလွ်င္ တေန႔ကို ၃-၄ ႀကိမ္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ကို အသံုးျပဳၿပီး ၁၅ မိနစ္အတြင္းမွာပင္ အာနိသင္ရႏိုင္သည္ကို သိလွ်င္ မိတ္ေဆြ အေတာ္ပင္ ေပ်ာ္ရႊင္သြားပါလိမ့္မည္။
.
ကြၽန္ေတာ္သည္ ရင္က်ပ္ပန္းနာအပါအဝင္ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အလြန္ပင္ အသံုးဝင္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ရုတ္တရက္ ေလျပြန္က်ံဳ႕သြားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေဝဒနာတို႔ ကိုသာ သက္သာႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ အားကစားလုပ္ရင္းနဲ႔ ရင္က်ပ္ေရာဂါျပန္ထလွ်င္ ကြၽန္ေတာ့္ကိုသံုးပါ။ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား လုပ္လုိက္မိ၍ အသက္ရႈမဝျဖစ္လွ်င္ ကြၽန္ေတာ့္ကို သံုးပါ။ ကြၽန္ေတာ့္ အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းေပးပါမည္။ သုိ႔ေသာ္ မိတ္ေဆြ၏ရင္က်ပ္ေရာဂါႀကီး လံုးဝေပ်ာက္ကင္းသြားေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္းကိုမူ ဝမ္းနည္းစြာျဖင့္ အသိေပး ခ်င္ပါသည္။ အၿမဲတမ္းရင္က်ပ္ေနသူတစ္ေယာက္သည္ ကြၽန္ေတာ့္ကို အားမကိုးပါႏွင့္။ ထိုသုိ႔မဟုတ္ပါက မိတ္ေဆြတြင္ ရင္တုန္ျခင္း၊ ဂဏာမၿငိမ္ျဖစ္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္းတို႔ကို ခံစားရလိမ့္မည္ဟု ကြၽန္ေတာ္က ႀကိဳတင္သတိေပးခ်င္ပါသည္။
.
ကြၽန္ေတာ္သည္ တျခားေဆးမ်ားႏွင့္ ဓါတ္ျပဳႏိုင္သည္ကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကသည္။ ဥပမာ ကြၽန္ေတာ့္ကို ဆီးေဆးမ်ားႏွင့္ တြဲသံုးလွ်င္ မိတ္ေဆြ၏ေသြးထဲတြင္ ပိုတက္စီယမ္ဓါတ္မ်ား ခ်ိဳ႕တဲ့သြားတတ္သည္။ ကြၽန္ေတာ့္ကို ႏွလံုးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေျခအေနတို႔တြင္အသံုးျပဳသည့္ Propranolol ကဲ့သို႔ ေဆးမ်ားႏွင့္ တြဲၿပီး မသံုးရန္ ကြၽန္ေတာ္ Salbutamol မွ တားျမစ္ခ်င္ပါသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက မိတ္ေဆြ၏ ႏွလံုးေသြးလွည့္အဖြဲ႕အစည္း Cardiovascular System တြင္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ျပႆနာမ်ားဝင္လာတတ္ပါသည္။ သတိထားေပးပါ မိတ္ေဆြ။
.
ကြၽန္ေတာ္ကို ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ မျဖစ္မေန သံုးစြဲရေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီးမွသာ ရႈေဆးအေနျဖင့္သာ အသံုးျပဳေပးပါရန္ ကြၽန္ေတာ္အႏူးအညႊတ္ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါသည္။ မိတ္ေဆြတို႔၏ေလျပြန္ကို ခ်ဲ႕ေပး ခ်င္ေသာဆႏၵရွိေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္သည္ သားအိမၾကြက္သားမ်ား အေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ကြၽန္ေတာ္ ေၾကာင့္ မီးဖြားခ်ိန္ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမ်ိဳးႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္ကို သတိရေပးပါမိတ္ေဆြ။ ထို႔အတူ ႏို႔တိုက္မိခင္တစ္ေယာက္တြင္ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးတိက်ေသာ အာမခံခ်က္မေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မ်ားစြာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါသည္။
.
ကြၽန္ေတာ့္ကို အလြယ္တကူ မသံုးစြဲၾကေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေလျပြန္က်ယ္ေစေသာေဆးမ်ားမွ အဖြဲဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Aminophylline ကိုမူ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသိၾကသည္။ လူတစ္ေယာက္သည္ လမ္းသြားရင္း ရင္က်ပ္သည့္ လကၡဏာေပၚလာလွ်င္ သူ႔အနီးတြင္ရွိသည့္ လမ္းေဘး ဆိုင္တစ္ဆိုင္ဆိုင္မွ Aminophylline ကို ဝယ္ေသာက္တတ္္သည္ကို မၾကာခဏေတြ႕ေနရသည္။ ထို Aminophylline သည္ ေဘးအကင္းဆံုးေဆးဝါးတစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္ဟု ထင္ေနပါသလား မိတ္ေဆြ။
.
ဤေနရာတြင္ Aminophylline အေၾကာင္းကိုလည္း မိတ္ေဆြတို႔ သိေအာင္ေျပာျပခ်င္ပါသည္။ သူ႔တြင္ Theophylline ႏွင့္ Ethylenediamine ဟူ၍ ပါဝင္ပစၥည္း ၂ မ်ိဳးပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ အာနိသင္ခ်င္းတူသည့္ Theophylline သည္ အသံုးဝင္ပံုခ်င္းတူသည္။ တခ်ိဳ႕ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးခံစားရပံုခ်င္းလည္း တူညီပါသည္။ သူ႕တြင္ ကြၽန္ေတာ့္ထက္ပိုၿပီး သတိထားရေသးသည့္ အခ်က္လည္းရွိေနေသးသည္။ အစာအိမ္အနာရွိသူ၊ အတက္ေရာဂါရွိသူ၊ ေသြးတိုးသမားမ်ားတြင္သူ႔ကို အေတာ္ေလးသတိထားၿပီးမွသာသံုးသင့္သည္ကို မိတ္ေဆြတို႔သိထားလွ်င္ အလြန္အက်ိဳး ရွိပါသည္။
.
ထုိးေဆးအေနျဖင့္အသံုးျပဳခ်ိန္တြင္ အခန္႔မသင့္ပါက တက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သူ႔ကိုသံုးလွ်င္ သတိထားၿပီးသံုး ဖို႔လိုပါသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ကဲ့သို႔ပင္ သူသည္လည္း တျခားေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ဓါတ္ျပဳႏိုင္သည္။ ၤမက်နာငိန ဆိုေသာ ဆီးေဆးကို မိတ္ေဆြၾကားဖူးမည္ ထင္ပါသည္။ ဆီးသြားရန္သံုးသကဲ့သို႕ ေသြးေပါင္ခ်ရန္အတြက္လည္း အသံုးျပဳေသာေဆး ျဖစ္သည္။ သူတို႔၂မ်ိဳးကို တြဲဖက္သံုးစြဲမိပါက ဆီးေဆး၏ အာနိသင္အလြန္ေကာင္းလာၿပီး အခန္႔မသင့္ပါက ေသြးဖိအားအရမ္းထိုးက်သြားႏိုင္သည္ဆိုေသာ အခ်က္ကိုမူ လူတိုင္းသိထားသင့္ပါသည္။
.
Ciprofloxacin ကဲ့သုိ႔ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား၊ Cimetidine ကဲ့သို႔ အစာအိမ္ေရာဂါအတြက္သံုးေသာေဆးမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္သံုးစြဲမိပါက ေသြးထဲတြင္ Theophylline ပမာဏျမင့္တက္ကာ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္သံမမွန္ျခင္း၊ ကတုန္ကရင္ျဖစ္ျခင္း တို႔ကို ႀကံဳေတြ႕လာႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အတူ Ethylenediamine သည္လည္း ယားယံျခင္း၊ အင္ပ်ဥ္ထျခင္း၊ အေရျပားမွ အဖတ္မ်ားကြာက်ျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ကြၽန္ေတာ္မွတ္သား ဖူးပါသည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို လမ္းေဘးဆိုင္မ်ားမွ အလြယ္တကူဝယ္သံုးရန္သင့္ေတာ္ပါရဲ့လား။
.
အခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ Theophylline ကိုတြဲဖက္ၿပီး သံုးစြဲလာေသာေၾကာင့္ ေဆးပမာဏကို ေလ်ာ့သံုးႏိုင္သကဲ့သို႔ ေဘးထြက ္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္း ေလ်ာ့နည္းလာသည္။ သိုိ႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ႏွလံုးခုန္သံကို ျမန္ေစသည္။ တခါတရံတြင္ ႏွလံုးခုန္သံမမွန္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။ ႏွလံုးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ား၊ သိုင္းရိြဳက္ ေဟာ္မုန္းမ်ားေနသူမ်ား၊ အသက္ႀကီးသူမ်ားတြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကဲ့သို႔ Bronchodilators မ်ားကို သတိထားၿပီး သံုးစြဲၾကပါရန္ ကြၽန္ေတာ္က ေလးေလးနက္နက္ အႀကံျပဳခ်င္ပါသည္။
.
ကြၽန္ေတာ္ေျပာျပေသာစကားတို႔ကို ၾကားေယာင္လ်က္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို သံုးစြဲရန္ မေၾကာက္လန္႔ပါႏွင့္။ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ အႏၲရာယ္တို႕ကို ႀကိဳတင္သိရွိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္အလို႔ငွာ ေျပာျပေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္ကိုေတာ့ သတိေပးခ်င္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို သံုးစြဲလွ်င္ ဆရာဝန္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္သာ သံုးေစခ်င္သည္။ တတ္ကြၽမ္းသူတို႔ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို သံုးစြဲသည့္အခါတြင္ အားလံုး အတြက္ေကာင္းက်ိဳးတို႔ျဖစ္လာမည္။ မိတ္ေဆြ၏ ေဝဒနာသည္ သက္သာသြားမည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္လည္း ေဆးစြမ္းေကာင္းမ်ားျဖစ္လာမည္။ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဘက္အက်ိဳးရွိေသာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္တို႔ကို ေပ့ါေပ့ါတန္တန္သေဘာမထားသင့္ေပ။
.
ကြၽန္ေတာ္ကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္သံုးစြဲႏိုင္သည္ဆိုေသာ္လည္း အေျခအေနတိုင္းအတြက္ ကြၽန္ေတာ္သည္ အသင့္ ေတာ္ဆံုး ေဆးမဟုတ္သည္ကို ထပ္မံၿပီး အသိေပးပါရေစ။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ေလျပြန္က်ံဳ႕ျခင္းကို ခ်ဲ႕ေပးႏိုင္ေသာေဆးသာ ျဖစ္သည္။ လူတစ္ေယာက္ရင္က်ပ္ၿပီး အသက္ရႈမဝျခင္းမွာ သူ၏ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ခြၽဲသလိပ္မ်ား ပိတ္ဆို႔ေနျခင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ အသက္ရႈရခက္ခဲၿပီး ခရာသံေတြပါလာသည္။ ထိုအေျခအေန မ်ိဳးတြင္ ကြၽန္ေတာ္တစ္ဦးတည္းကိုသာ ဦးစားေပးၿပီး မသံုးစြဲသင့္ေတာ့ေပ။ ခြၽဲေပ်ာ္ေဆးမ်ားကိုပါ ထပ္မံသံုးစြဲရပါေတာ့မည္။ ထို႔အတြက္ အသံုးမ်ားေသာ ခြၽဲေပ်ာ္ေဆးသည္ Bromhexime ျဖစ္သည္။
.
ေလျပြန္ေရာင္ေသာအခါတို႔တြင္လည္း ရင္က်ပ္တတ္သည္။ ထိုအခက္အခဲကို မည္ကဲ့သို႔ေျဖရွင္းမည္နည္း။ ကြၽန္ေတာ္တြင္ အေရာင္က်ေစေသာ အာနိသင္မရွိသကဲ့သို႔ ခြၽဲေပ်ာ္ေဆးမ်ားကလည္း ထိုတာဝန္ကို ယူေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ ေခ်။ အေရာင္က်ေဆးတို႔ကို သံုးစြဲရေတာ့မည္မဟုတ္ပါလား မိတ္ေဆြ။ ဤေနရာတြင္ မိတ္ေဆြတို႔သိထားေသာ အေရာင္က်၊ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား (NSAIDs) ကို သံုးစြဲ၍ ရမည္မဟုတ္ေပ။ တခ်ိဳ႕(NSAIDs) မ်ားသည္ ေလျပြန္ကို က်ဥ္းေစကာ အသက္ရႈၾကပ္တတ္ေသာေၾကာင့္ ေရာဂါကို ပိုၿပီးဆိုးရြားသြားေစႏိုင္သည္။
.
ထိုသို႔ေလျပြန္မ်ားေရာင္ရမ္းေနခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳရမည့္ ေဆးအုပ္စုသည္ Corticosteroids အုပ္စုျဖစ္သည္။ ရုတ္တရက္ အသက္ရႈ ၾကပ္လာသည့္ အခါမ်ဳိးတြင္ သူအထဲမွ Beclomethasone ကို ရႈေဆးအျဖစ္အသံုးျပဳရန္ ကြၽန္ေတာ္ အႀကံေပးခ်င္ပါသည္။ သူ႔ကို ရႈေဆးအေနျဖင့္ သံုးၿပီးပါက ပလုတ္က်င္းရန္ မေမ့ပါႏွင့္မိတ္ေဆြ။ အာခံတြင္းမွာကပ္က်န္ခဲ့ေသာ သူတို႔ေၾကာင့္ အာေခါင္ႏွင့္ လည္ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ မႈိစြဲနာမ်ားေပါက္ ႏိုင္ပါသည္။
.
ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ ေသာက္ေဆးကို အခ်ိန္တိုေသာက္မည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ Prednisolone ကို ေရြးခ်ယ္ေပးႏိုင္ပါ သည္။ Prednisolone ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တစ္ခုေျပာခ်င္ပါသည္။ သူသည္ တာရွည္စြဲေသာက္ရမည့္ ေဆးမဟုတ္ ေသာ္လည္း ရပ္ကြက္အတြင္းတြင္ ေန႔တိုင္းစြဲေသာက္သူမ်ားရွိေနတတ္သည္။ မသင့္ေတာ္ပါမိတ္ေဆြ။ သူတို႔သည္ အစာမေၾကျဖစ္ျခင္း၊ အစာအိမ္ေရာင္ျခင္း၊ အစာအိမ္ေပါက္ျခင္း၊ အရိုးပြျခင္း၊ အရိုးက်ိဳးလြယ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို အားလံုးသိထားေစခ်င္ပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ Prednisolone ကို နံနက္စာ စားၿပီးခ်ိန္မ်ိဳးမွာသာ ေသာက္ၾကပါရန္ အႀကံျပဳခ်င္သည္။ သို႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္၏ စိတ္ကူးသည္ ဆႏၵမွ်သာျဖစ္ေနသည္။
.
ထိုေဆးမ်ားကဲ့သို႔ ကြၽန္ေတာ့္ကို လက္လြတ္စပယ္မသံုးသည့္အတြက္ ေဆးအခ်င္းခ်င္းယွဥ္လွ်င္ ကြၽန္ေတာ္က ပိုၿပီး မ်က္ႏွာပြင့္လန္းသည္။ လူေတြက ကြၽန္ေတာ့္ကို အေလးအနက္ထားၿပီး သံုးစြဲၾကသည္ဟု တျခားေဆးမ်ားက ယူဆၾကသည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ကြၽန္ေတာ္ၿပံဳး၍ေနလိုက္သည္။ ကြၽန္ေတာ့္အေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္သာသိသည္။ လူအမ်ားစုသည္ ကြၽန္ေတာ့္ကို အလြယ္တကူမသံုးစြဲသကဲ့သို႔ စနစ္က်က် မသံုးစြဲသည့္ အျဖစ္ေတြရွိေနသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ကို ရႈေဆးပံုစံျဖင့္ အသံုးျပဳသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ထိုျပႆနာကို အေတြ႕ရမ်ားသည္။
.
ကြၽန္ေတာ့္ကို သံုးစြဲမည့္သူ ပညာတတ္ျခင္း၊ မတတ္ျခင္းသည္ ထိုျပႆနာႏွင့္ လံုးဝမသက္ဆိုင္။ ထိုသူ ခ်မ္းသာ ျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္းသည္လည္း လံုးဝမသက္ဆိုင္။ မည္ကဲ့သို႔ ရႈသြင္းလိုက္မည္ဆိုေသာ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး သည္သာ အျပည့္အဝ သက္ဆိုင္ေနသည္။ ယခု ဒိုင္ယာရီကိုဖတ္ေနေသာ မိတ္ေဆြသည္ ရင္က်ပ္ေရာဂါရွိဖူးသူ တစ္ေယာက္ဆိုလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္ ေမးၾကည့္ခ်င္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ကို ရႈေဆးပံုစံျဖင့္သံုးဖူးပါသလား။ မည္ကဲ့သို႔ သံုးစြဲခဲ့ပါသနည္း။ သံုးစြဲရမည့္ နည္းလမ္းမွန္ကို ညႊန္ျပပါရေစ မိတ္ေဆြ။
.
ကြၽန္ေတာ့္ကို ရႈေဆးအျဖစ္သံုးလွ်င္ Inhalers ဟုေခၚသည္။ ကြၽန္ေတာ္ကို မရႈေသးခင္ ပထမဆံုးေလကို အျပင္ကိုတဝႀကီး ရႈထုတ္လိုက္ပါမိတ္ေဆြ။ အဆုတ္အတြင္း၌ ဘာမွ်မရွိေအာင္ ဗလာက်င္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေနာက္ တြင္ မိတ္ေဆြ၏ လက္မႏွင့္ လက္ညိႈးကိုသံုးၿပီး ရႈေဆးဗူးကို ကိုင္လိုက္ပါ။ အဖံုးခြၽတ္ထားေသာ ရႈေဆးဗူးကို ႏႈတ္ခမ္းတြင္ ငံုလိုက္ပါ။ တခိ်ဳ႕က ကြၽန္ေတာ္ပါေသာ ရႈေဆးဗူးကို သြားျဖင့္ကိုက္ထားတတ္သည္။ ထိုသို႔မလုပ္မိရန္ သတိထားေပးပါ မိတ္ေဆြ။ ထိုေနာက္ ေဆးဗူးကို ဖိအားေပးလိုက္ေသာအခ်ိန္တြင္ အဆုတ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ေအာင္ ရႈသြင္းလိုက္ပါ။ ထိုသို႔ရႈသြင္းရာတြင္ႏွာေခါင္းျဖင့္ ေလကို ရႈလိုက္မိလွ်င္ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ေနရာ က်န္ေတာ့မည္မဟုတ္ေခ်။ ပါးစပ္ျဖင့္သာ အသက္ရႈရပါမည္။
.
ကြၽန္ေတာ့္ကို ရႈၿပီးၿပီးခ်င္း မိတ္ေဆြ၏ လက္ကို ခ်ိဳးကာ ၁ ကေန ၁ဝ အထိ ေရတြက္ၾကည့္ပါ။ ၿပီးမွသာ ေလကို ႏွာေခါင္းမွတဆင့္ ရႈသြင္း လိုက္ပါ။ ထိုသို႔လုပ္ရန္ ကြၽန္ေတာ္ေတာင္းဆိုရခ်င္းမွာ အေၾကာင္းျပခ်က္ရွိသည္။ ကြၽန္ေတာ္ သည္ ဆဲလ္မ်ားအတြင္းသို႔ ပ်ံႏွံေရာက္ရွိရန္ အနည္းဆံုး အခ်ိန္ ၃ စကၠန္႔ေလာက္လိုအပ္သည္။ ထိုေနာက္ ကြၽန္ေတာ္ အလုပ္ လုပ္ရန္ အခ်ိန္ယူရဦးမည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ျပင္ပေလကို ဝင္ခြင့္ျပဳလိုက္လွ်င္ ကြၽန္ေတာ္မည္သို႔ အလုပ္လုပ္ ႏိုင္ပါေတာ့မည္နည္း။ အလံုးအရင္းႏွင့္ဝင္ေရာက္လာေသာေလသည္ ကြၽန္ေတာ့္ကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ဖယ္ရွားပစ္လိမ့္မည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ကြၽန္ေတာ္ အာနိသင္မေပးႏိုင္ေတာ့ေပ။ မိတ္ေဆြအေနျဖင့္ ယခုနည္းလမ္းကို လိုက္နာရန္ ခက္ခဲသည္ ဆိုလွ်င္ မွန္ေရွ႕တြင္ ႀကိဳးစားၿပီး ေလ့က်င့္ၾကည့္ပါ။ မၾကာခင္တြင္ အဆင္ေျပသြားပါလိမ့္မည္ မိတ္ေဆြ။
.
ရင္က်ပ္ေရာဂါကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ဆိုလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုခ်ည္း အားကိုးေန၍ မၿပီးေသးပါ။ မိတ္ေဆြတို႕၏ လူေနမႈ ဘဝပံုစံကုိပါ လိုက္ပါေျပာင္းလဲေပးဖို႔လိုပါမည္။ ပန္းဝတ္မႈန္ေတြေၾကာင့္ ရင္က်ပ္ေရာဂါျပန္ထသည္ဆိုလွ်င္ ပန္းဝတ္မႈန္တို႔ ကိုေရွာင္ပါ။ ထိုကဲ့သို႔ပင္ တိရစၧာန္တို႔၏အေမႊးမ်ား၊ တခ်ိဳ႕အစားအစာမ်ား၊ အနံ႔မ်ား၊ စသည္ျဖင့္ မိမိႏွင့္ ဓါတ္မတည့္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ခြဲျခားၿပီးေရွာင္ရွားၾကည့္ပါ။ လူထူထပ္ေသာ ေနရာတို႔ကို ေရွာင္လိုက္ပါ။ မည္မွ်အစြမ္းထက္ပါသည္ဟု မိမိကိုယ္မိမိ အမႊန္းတင္ေနပါေစ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ မိတ္ေဆြတို႔၏ ခႏၶာကုိုယ္မွ ဇီဝျဖစ္စဥ္တို႔ကို ေျပာင္းလဲေပးမည့္ ျပင္ပ ပစၥည္းမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေၾကာင့္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာရသည္ဆိုေသာ္လည္း မိတ္ေဆြတို႔တြင္ ထိခိုက္မႈမ်ားသည္ အနည္းႏွင့္အမ်ား ႀကံဳေတြ႕လာႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္ေလရာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုသံုးစြဲေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ”စည္း” ထားၿပီး သံုးစြဲၾက႔ပါရန္ ရင္က်ပ္ေပ်ာက္ေဆးမ်ားကိုယ္စား ကြၽန္ေတာ္ Salbutamol မွ အေလးအနက္ ေတာင္းဆို လိုက္ပါသည္။

.

.

ႏွင္းႏုလြင္ (ေဆး၀ါး)
Health For All Mag
November, 2010

 

 

ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးမ်ား September 30, 2010

Filed under: ေဆး၀ါးမ်ား၏ ဒိုင္ယာရီ — thetsonehnin @ 8:11 AM
Tags:

ေဆးဝါးမ်ား၏ ဒိုင္ယာရီ
(၄)
ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးမ်ား

ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ အဝတ္အစားဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းတို႔သည္ နာမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ထြက္ေပၚေနသကဲ့သို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္လည္း လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ နာမည္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ပ်ံႏွံေနပါသည္။ ရာသီဥတုေပၚ မူတည္၍ အက်ႌလက္ အတိုအရွည္ကို ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္ရသကဲ့သို႕ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုလည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိေအာင္ ေရြးခ်ယ္သံုးစြဲရမည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ မိတ္ေဆြအတြက္ မရွိမျဖစ္အေရးပါေသာ ေဆးတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေၾကာင့္ မိတ္ေဆြသည္ သက္ေတာင့္သက္သာ ေနထိုင္ႏိုင္သည္။ ညဘက္တြင္ ေကာင္းစြာ အိပ္စက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေၾကာင့္ အသက္ဝဝ ရႈရႈိက္ခြင့္ ရေပလိမ့္မည္။ ထိုမွ်အထိ မိတ္ေဆြကို ကူညီေပးႏိုင္ေသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
.
ကြၽန္ေတာ္တို႔အေၾကာင္းကို တစ္ဦးခ်င္းစီမိတ္ဆက္မေပးခင္ ေခ်ာင္းဆိုးရေသာ အေၾကာင္းအရင္းကို ကြၽန္ေတာ္နည္းနည္း ရွင္းျပခ်င္သည္။ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းသည္ ခႏၶာကုိုယ္ကို ကာကြယ္ေပးသည့္ အေရးႀကီးေသာ ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဆိုလွ်င္ မိတ္ေဆြယံုႏိုင္ပါ့မလား။ ထိုအခ်က္သည္ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြ၏ အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္းအတြင္းသို႔ ဝင္လာေသာ တစ္စံုတစ္ရာတို႕ကို ဖယ္ထုတ္ရန္အတြက္ ေခ်ာင္းဆုိးေလ့ရွိသည္။ ဗိုင္းရပ္စ္၊ ဘက္တီးရီးယား၊ ေဆးလိပ္ေငြ႕မ်ားဝင္လာခ်ိန္တြင္ ေခ်ာင္းဆိုးၿပီး ဖယ္ထုတ္ပစ္ၾကသည္။

.
.
.
ထို႔သို႔ျပဳလုပ္ရန္ မိတ္ေဆြ၏ ခႏၶာကုိုယ္ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္က တိုက္တြန္းလိုက္သည္ဟု ထင္ေကာင္း ထင္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုအယူအဆဟာ မွားယြင္းေနပါသည္။ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းသည္ သိစိတ္အရလႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ႏိုင္သလို မသိစိတ္အရ ခႏၶာကုိုယ္မွ အလုိအေလ်ာက္ဖယ္ရွားလိုက္ေသာ ျဖစ္စဥ္လည္းျဖစ္သည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ Dextromethorphan မွ တင္ျပခ်င္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပံုေသသတ္မွတ္၍ေတာ့ မရႏိုင္ပါ။ တခါတရံတြင္မူ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းသည္ ေရာဂါတစ္ခု၏ အသိေပး လကၡဏာတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ေန တတ္ေသးသည္။
.

ရင္က်ပ္ ေရာဂါေၾကာင့္ ေခ်ာင္းဆိုးႏိုင္သကဲ့သို႔ တီဘီေရာဂါေၾကာင့္လည္း ေခ်ာင္းဆိုးႏုိင္သည္။ ထိုေရာဂါတို႔ မေပ်ာက္မျခင္း ေခ်ာင္းဆိုးေနမည္ကို မိတ္ေဆြသိပါသည္။ သူတို႔ကို ကုသေနခ်ိန္တြင္ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေရာဂါတို႔ကို ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသၿပီးခ်ိန္တြင္ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းလည္း သက္သာသြားသည္။ ေခ်ာင္းဆုိးရသည့္ အေၾကာင္းကို မိတ္ေဆြသိသြားၿပီဆိုလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ဆက္ၿပီး ဖြင့္ဟခ်င္ပါသည္။
.

== Structure of Dextromethorphan ==

ေခ်ာင္းဆိုးတိုင္း ကြၽန္ေတာ့္ကိုခ်ည္း သံုးစြဲ၍မျဖစ္ႏိုင္ေသာအခ်က္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိႏိုင္ရန္ မိတ္ေဆြကို အုပ္စု ၂ စု ခြဲျခားျပခ်င္ပါသည္။ ပထမအုပ္စုတြင္ ကြၽန္ေတာ္သည္ ေခါင္းေဆာင္ဟုေျပာႏုိင္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ေခ်ာင္းေျခာက္ဆိုးျခင္းအတြက္ အေရးပါေသာေဆးဝါးမ်ားျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို (Antitussives) မ်ားဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။ သလိပ္ပါေသာ ေခ်ာင္းဆိုးေနခ်ိန္တြင္ ေနာက္ထပ္အုပ္စုတစ္ခုျဖစ္သည့္ (Expectorants) မ်ားကို သံုးစြဲရပါလိမ့္မည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မွားယြင္းသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ မိတ္ေဆြတြင္ တစ္စုံတစ္ရာအက်ိဳးထူး မရွိႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္တို႕အေၾကာင္းကို ေသခ်ာေလ့လာထားေစခ်င္သည္။
.
ကြၽန္ေတာ္လုပ္ေသာအလုပ္သည္ အလြန္ႀကီးက်ယ္သည္ဟုေျပာလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္ၾကြားဝါေနသည္ဟု မိတ္ေဆြ တို႔ ထင္ေကာင္းထင္ႏိုင္သည္။ တကယ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္သည္ ေခ်ာင္းဆိုးသက္သာေစရန္အတြက္ ဦးေႏွာက္အထိ သြားေရာက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေပးသူျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြ၏ ဦးေႏွာက္တြင္ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာဌာန Cough Center ရွိေနသည္ကို သိထားလွ်င္ ကြၽန္ေတာ့္အေၾကာင္းကို ရွင္းျပရန္ အလြန္လြယ္ကူပါသည္။
.
ျပင္ပမွ တစ္ခုခုဝင္လာသည့္အခါ ေခ်ာင္းဆိုးၿပီး တုံ႕ျပန္ေစမည့္ Cough Reflux တို႔ကို ဟန္႔တားေပးရန္ ကြၽန္ေတာ္က တာဝန္ယူႏိုင္သည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ေခ်ာင္းဆိုးခ်င္ေသာ ဆႏၵကို ဖိႏွိပ္ေပးသူျဖစ္သည္။ တခ်ိန္တုန္းက ကြၽန္ေတာ့္ေနရာတြင္ Codeine ကို ဦးစားေပးၿပီး သံုးစြဲခဲ့သည္။ မိတ္ေဆြသိသည့္အတိုင္းပင္။ သူသည္ စိတ္ခ်လက္ခ် သံုး၍ရေသာ ေဆးဝါးမဟုတ္ပါ။ သူသည္ ဘိန္းအုပ္စုဝင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၾကာရွည္သံုးသည့္အခါ ေဆးစြဲလာသည္။
.

.
သူ႔ေနရာတြင္ အစားထိုးသံုးစြဲရန္ေဆးမ်ားကို ရွာေဖြရင္းႏွင့္ ကြၽန္ေတာ့္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဆြမ်ိဳး စပ္မည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္သည္ Codeine ႏွင့္ အမ်ိဳးေတာ္ေသးသည္။ သို႔ေသာ္ အေတာ့္ကို ေသြးေဝးခဲ့ၿပီ။ ကြၽန္ေတာ့္တြင္ သူႏွင့္တူေသာ အာနိသင္အျဖစ္ ေခ်ာင္းဆိုးခ်င္ေသာဆႏၵကို ဖိႏွိပ္ထားႏိုင္ေသာ္လည္း Codeine ကဲ့သို႔ ေဆးစြဲေစေသာအာနိသင္မ်ိဳး သက္ေရာက္ျခင္းမရွိပါဟု ေၾကာ္ျငာခ်င္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္ကို စိတ္ခ်လက္ခ် သံုးႏိုင္သည္ဟု ကြၽန္ေတာ္က အာမခံႏိုင္ပါသည္။
.
ကြၽန္ေတာ္ကဲ့သို႔ပင္ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးေနာက္တစ္အုပ္စုျဖစ္သည့္ (Expectorants) မ်ားသည္ ေခ်ာင္းဆိုျခင္းကို ကူညီေပးသူမ်ားျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြခရီးသြားသည့္အခါတြင္ ကားလမ္းပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ႀကံဳလွ်င္ မည္ကဲ့ သို႔ ေျဖရွင္းမလဲဆိုေသာ အခ်က္ကို Expectorants မ်ားက လမ္းညႊန္သင္ျပေပးႏိုင္ပါသည္။ သူတို႔သည္ အဆုတ္ႏွင့္အသက္႐ႈ လမ္းေၾကာင္းတစ္ဝႈိုက္ရွိ မလိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ ခြၽဲသလိပ္မ်ားကို ေခ်ာင္းဆိုးထုတ္ၿပီး ဖယ္္ရွား ေပးႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
.

ပံုမွန္အခ်ိန္မ်ားတြင္ မိတ္ေဆြ၏အဆုတ္သည္ ခြၽဲသလိပ္အခ်ိဳ႕ကိုထုတ္ေပးၿပီး အဆုတ္ရွိ အေမႊးႏုေလး မ်ားမွတဆင့္ ဖယ္ထုတ္ေပးၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ပမာဏမ်ားျပားလာသည့္အခါ တံျမက္စည္းႏွင့္တူေသာ အေမႊးႏုေလး မ်ားသည္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းေလ်ာ့သြားသည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ခႏၶာကုိုယ္အတြက္ အသံုးမတည့္ေသာ အရာဝတၴဳ မ်ားကို ေခ်ာင္းဆိုးၿပီး ဖယ္ရွားထုတ္ရေတာ့မည္။ မိတ္ေဆြ၏ အဆုတ္သည္ သန္႔ရွင္းေနေအာင္ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းက မ်ားစြာကူညီေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ Expectorants မ်ား၏ အကူအညီကို ရယူရန္ လိုအပ္လာပါေတာ့သည္။

.

.

== Structure of Bromhexine ==

.

သလိပ္ပါေသာေခ်ာင္းဆိုးျခင္း အတြက္သံုးေသာေဆးမ်ား၏ အလုပ္လုပ္ပံု၊ လုပ္နည္းသည္ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ အေတာ့္ကို ကြာျခားေၾကာင္းကို ျမင္သာေအာင္ ေျပာျပခ်င္သည္။ ဥပမာ ဆိုပါဆို႔။ မိတ္ေဆြေသာက္လိုက္ေသာ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆး ရည္တြင္ Bromhexine ကဲ့သို႔ ေဆးမ်ားပါလာလွ်င္ သူ႔က ခြၽဲသလိပ္မ်ားကို အပိုင္းပိုင္းျပတ္ သြားေစသည္။ အသားတံုးမ်ားကို ဓါးႏွင့္ စဥ္းလိုက္သကဲ့သို႔ ခြၽဲသလိပ္မ်ားကို အတံုးလိုက္ကေလး ျပတ္သြားေစေသာ ေၾကာင့္ ေခ်ာင္းဆိုးၿပီး သလိပ္မ်ားကို အလြယ္တကူခပ္ထုတ္ႏိုင္သည္။

.

ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ Guaifenisin ျဖစ္သည္။ သူသည္ ခြၽဲမ်ားကို က်ဲသြားေစသည္။ ေစးပ်စ္ေနေသာ အရည္တစ္မ်ိဳးထဲသို႔ ေရကိုထည့္ေရာျခင္းႏွင့္တူသည္ဟု ကြၽန္ေတာ္က တင္စားခ်င္ပါသည္။ ေစးပ်စ္ေနေသာခဲြၽသည္ အျပင္ကိုအလြယ္တကူ မထြက္ႏိုင္ေသာအခါမ်ိဳးတြင္ မသက္မသာခံစားရသည္ကို မိတ္ေဆြသိပါလိမ့္မည္။ ထိုျပႆနာ အတြက္ Guaifenisin က ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။ သူသည္ ေလျပြန္တြင္ ခြၽဲသလိပ္မ်ားကပ္ေနျခင္းကိုလည္း ဖယ္ရွားေပးသည္။ ထို႔အတြက္ ေခ်ာင္းဆိုးထုတ္ရာတြင္ လြယ္ကူသြားသည္။ သူတို႔ ၂ ဦးကို တပူးတြဲတြဲေတ႔ြႏုိင္သကဲ့သို႔ တမ်ိဳးခ်င္းစီကုိလည္း ခြဲ၍ သံုးၾကသည္ကို ကြၽန္ေတာ့္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႕ရသည္။

.

== Structure of Ambroxol==

အားလံုးက ကြၽန္ေတာ့္၏အရသာကို ခါးသက္သည္ဟု ထင္ေနၾကသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ထက္ Bromhexine က ပိုၿပီးခါးသည္ကို သူတို႔မသိေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ Bromhexine ၏ တကယ့္အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာ ပံုစံ ျဖစ္သည့္ Ambroxol ရေအာင္ အသည္းက ေခ်ဖ်က္ေပးသည္။ ေစ်းကြက္ထဲတြင္လည္း Ambroxol ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ တိုက္ရိုက္ေရာင္းခ်ေသာ ေဆးမ်ားရွိသည္ကို မိတ္ေဆြေတ႔ြပါလိမ့္မည္။ Ambroxol သည္ အလုပ္ျမန္ျမန္ လုပ္ၿပီးအာနိသင္ျမန္ျမန္ေပးႏိုင္ေသာေဆးျဖစ္သည့္အျပင္ ခါးသက္ေသာအရသာလည္း နည္းေသာေၾကာင့္ လူနာမ်ား အတြက္ အထူးအဆင္ေျပပါသည္။

.

ခြၽဲသလိပ္မ်ားေခ်ဖ်က္မႈတြင္ နာမည္ႀကီးေသာေၾကာင့္ သူ႔ကို Master Mucolytics ဟုပင္ ေခၚဆို ၾကပါသည္။ သူတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တစ္ခုေတာ့ ေျပာျပခ်င္ေသးသည္။ သူတို႔သည္ အစာအိမ္ကို ကာကြယ္ေပးသည့္ အလႊာေလးကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးႏိုင္သည္။ ထို႔အတြက္ အစာအိမ္အနာရွိဖူးသူတို႔သည္ သူတို႔ကို အေတာ္ေလး သတိထားၿပီးသံုးရသည္။ အစားစားၿပီးခ်ိန္တြင္ ေသာက္လွ်င္ေတာ့ အားလံုးအတြက္ ပိုၿပီးေကာင္းေသာ ရလဒ္တို႔ ျဖစ္လာႏိုင္မည္ကို ကြၽန္ေတာ္ အခိုင္အမာ ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။

.

ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ျဖစ္တည္မႈသည္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး မတူညီသကဲ့သို႔ အလုပ္လုပ္ေသာပံုစံမ်ား မတူညီၾက သည့္အျဖစ္ကို မိတ္ေဆြသိေလာက္ပါၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးရည္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္သည့္အခါ မိမိအတြက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေသာေဆးဟုတ္၊ မဟုတ္ကို အေလးအနက္ထားၿပီး စဥ္းစားၾကပါရန္ ကြၽန္ေတာ္ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါသည္။ လူနာတစ္ေယာက္ခံစားေနရေသာ အေျခအေနကို မူတည္လ်က္ တျခားပစၥည္းမ်ားလည္း ထည့္သြင္းထားတတ္ေသာေၾကာင့္ မိတ္ေဆြေသာက္မည့္ေဆးတြင္ ပါရွိႏိုင္ေသာအျခားပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္းကို သိထားလွ်င္လည္း အက်ိဳးရွိပါလိမ့္မည္။

.

ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေဆးရည္ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ေဖာ္စပ္ထားလွ်င္ တျခားအေရာအေႏွာမ်ားက ပိုၿပီးပါႏိုင္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွင့္တြဲၿပီး ပါဝင္တတ္သည္မွာ ပါရာစီတေမာက့ဲသို႔ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးျဖစ္သည္။ တကယ္တမ္း တြင္ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ားသည္ ေခ်ာင္းဆိုျခင္းကို မသက္သာႏိုင္ေပ။ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ သည့္ နာက်င္မႈတို႔ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ရန္ သူ႔ကို သံုးျခင္း ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ထင္ေနပါသည္။
သလိပ္ပါေသာ ေခ်ာင္းဆိုးေနခ်ိန္တြင္ အဆုတ္ႏွင့္ေလျ>ြပန္တြင္ ေရာင္ရမ္းေနမႈေၾကာင့္ နာက်င္တတ္ သည္ကို မိတ္ေဆြလည္း ခံစားဖူးမည္ထင္ပါသည္။

.

ေခ်ာင္းေျခာက္ဆိုးေသာအခ်ိန္တြင္လည္း လည္ေခ်ာင္းယားၿပီး နာေနတတ္သလို အဆက္မျပတ္ေခ်ာင္းဆိုးမႈေၾကာင့္ ရင္ဘက္ႏွင့္ အစာအိမ္တစ္ဝုိက္တြင္လည္း နာက်င္တတ္ပါ သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွင့္တြဲဖက္သံုးစြဲေသာ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးသည္ ထိုေဝဒနာတို႔ သက္သာဖို႔အတုိင္းထက္ အလြန္ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ အသည္း (သို႔) ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါတစ္စံုတစ္ရာရွိသူတို႔ အေနျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အတြဲလိုက္မသံုးခင္ ဆရာဝန္ႏွင့္ ႀကိဳတင္တိုင္ပင္ရန္ ကြၽန္ေတာ္ သတိေပးခ်င္သည္။

.

ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းႏွင့္အတူ ႏွာရည္ယိုျခင္း၊ မ်က္စိယားယံျခင္းတို႕ကဲ့သို႔ ဓါတ္မတည့္ျခင္းမ်ားလည္း တြဲၿပီးျဖစ္ တတ္ေသာေၾကာင့္ Antihistamines မ်ားႏွင့္လည္း တြဲၿပီးသံုးၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ေခ်ာင္းေျခာက္အတြက္သံုးေသာ ကြၽန္ေတာ္ Dextromethorphan ႏွင့္ အေတြ႔ရမ်ားတတ္သည္။ တျခားေဆးမ်ားႏွင့္လည္း မတြဲ သည္ေတာ့မဟုတ္။ ခြၽဲထေနသူမ်ားတြင္လည္း ဓါတ္မတည့္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏွာရည္ယိုျခင္းတို႔ကို ႀကံဳရတတ္ေလရာ Antihistamines မ်ားကို ထည့္သြင္း သံုးစြဲၾကသည္။

.

Expectorants မ်ားတြင္တြဲလ်က္ပါရွိတတ္ေသာ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးအေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါ ေသးသည္။ သူသည္ မိတ္ေဆြတို႔၏ ေလျပြန္ကိုခ်ဲ႕ေပးမည့္ Bronchodilators မ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔အထဲတြင္ Salbutamol သည္ နာမည္ႀကီးသည္။ ေလျပြန္ကိုခ်ဲ႕ေပးေသာေၾကာင့္ အဆုတ္ရွိေလသြားလာမႈကို လြယ္ကူကာ အ သက္႐ႈေခ်ာင္ေစသည္။ သူေၾကာင့္ ခြၽဲသလိပ္မ်ား အလြယ္တကူ ေရြ႕လ်ားႏိုင္ၿပီး အလ်င္အျမန္ ဖယ္ထုတ္ႏိုင္သည္။

.

ခဲြၽသလိပ္ေၾကာင့္ ေလျပြန္မ်ားပိတ္ဆို႔ကာ အသက္႐ႈခက္ခဲသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေရွာင္လြဲႏိုင္သည္။ သူ႔ကို ေခ်ာင္းေျခာက္ဆိုးသူမ်ားတြင္ သံုးစြဲပါက အက်ိဳးရွိမည္ေတာ့မဟုတ္ေပ။ ရင္က်ပ္ေရာဂါတြင္ ဆရာတစ္ဆူ ျဖစ္သည့္ Salbutamol သည္ အျပစ္အကင္းဆံုးေဆးေတာ့ မဟုတ္ေပ။ တျခားေရာဂါအခံရွိေနခ်ိန္၊ အထူးသျဖင့္ ႏွလံုးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေရာဂါရွိခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ သူ႔ကို သတိထားရန္ ကြၽန္ေတာ္က ႀကိဳတင္ၿပီး ေမတၱာရပ္ခံထားခ်င္ပါသည္။

.

တျခားေဆးမ်ားအေၾကာင္းေျပာၿပီးသြားလွ်င္ ကြၽန္ေတာ့အေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္ျပန္ၿပီး သံုးသပ္ျပပါဦးမည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ မိခင္ဝမ္းဗိုက္အတြင္းရွိ မေမြးဖြားေသးသည့္ ကေလးငယ္မ်ားကိုလည္း အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစတတ္ ပါသည္။ မိခင္ႏို႔ရည္ကို ျဖတ္သန္းၿပီး စီးဆင္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ႏို႔စို႔ကေလးမ်ားထံကို ေရာက္သြားကာ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏို႔တိုက္မိခင္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ကြၽန္ေတာ့္ကိုသံုးစြဲလိုလွ်င္ ဆရာဝန္ႏွင့္ အေသအခ်ာ ေဆြးေႏြးေပးပါရန္ ကြၽန္ေတာ္အႀကံျပဳခ်င္သည္။ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ဆရာဝန္ကို မတိုင္ပင္ဘဲ ကြၽန္ေတာ့္ကို မသံုးစြဲေစရန္ တားျမစ္ရျခင္းသည္ ကေလးငယ္၏အနာဂတ္ကို လွပေစခ်င္လြန္းေသာ ေစတနာပင္ျဖစ္သည္။

.

(MAOIs) ေဆးေသာက္ေနသူမ်ားသည္ ေဆးေသာက္ၿပီး ၁၄ ရက္အတြင္းတြင္ ကြၽန္ေတာ့္ကို မေသာက္မိရန္ အထူး သတိထားရသည္။ MAOIs ေဆးမ်ားကို ခႏၶာကုိုယ္ထဲမွ အကုန္အစင္ ဖယ္မထုတ္ႏိုင္ေသး ခင္ ကြၽန္ေတာ္ကို ေသာက္မိလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တု႔ိအခ်င္းခ်င္းဓါတ္ျပဳမႈျဖစ္ပြားရာမွ အသက္ဆံုးရႈံးရသည္အထိ အႏၲရာယ္ႀကီးပါသည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ ေဆးလိပ္ေသာက္ပါမ်ားေသာေၾကာင့္ သူ၏ေလအိတ္မ်ား ပ်က္စီးေန ပါက ကြၽန္ေတာ့္ကို အလြယ္တကူမသံုးစြဲသင့္ေတာ့ေပ။ ထို႔အတူ တာရွည္ေလျပြန္ေရာင္ေနသူမ်ားတြင္ ကြၽန္ေတာ္ကို သံုးေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဝါးပညာရွင္တို႔ကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးဖို႔ လိုပါဦးမည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ေခ်ာင္းေျခာက္ဆိုးျခင္းကို ေကာင္းစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏိုင္သည္ဆုိေသာ္လည္း ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ ရင္က်ပ္ပန္းနာ၊ ေလအိတ္ငယ္မ်ားပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ခံစားရေသာ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းကိုတာဝန္မယူႏိုင္ေၾကာင္း ဝမ္းနည္းစြာျဖင့္ အသိေပးရပါလိမ့္မည္။

.

ကြၽန္ေတာ္တို႔ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးအားလံုးကို ပမာဏ မည္၍ မည္မွ်သံုးပါ ဆိုၿပီး အတိုင္းအတာတစ္ခု မသတ္မွတ္ခ်င္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ကို ေဆးဆိုင္တြင္ အလြယ္တကူေမးၿပီး ဝယ္ယူသံုးစြဲၾကေသာေၾကာင့္ ေဆးပမာဏ လြန္သြားမည္ကို ကြၽန္ေတာ္ အေတာ္ပင္စိုးရိမ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္စိုးရိမ္သည့္ အတိုင္းလည္း လူေတြႀကံဳေတြ႔ေနၾက သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသား လူႀကီးတို႔ကိုသာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည္မဟုတ္၊ ကေလးမ်ားကို လည္း ထိခိုက္ေစတတ္ရာ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆး၊ အေအးမိဖ်ားနာျခင္းတို႔ကိုသက္သာေစေသာ ေဆးမ်ားမတိုက္ခင္ ဆရာဝန္ႏွင့္ေသခ်ာတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကည့္ရန္ အႀကံေပးခ်င္ပါသည္။

.

ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးမ်ား၊ ဓါတ္မတည့္မႈေပ်ာက္ေဆးမ်ား၊ အေအးမိျခင္းကိုသက္သာေစေသာေဆးမ်ား အပါအဝင္ Over The Counter – OTC ေဆးမ်ားတြင္လည္း သတိထားစရာအခ်က္ အမ်ားအျပားရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာဝန္ကို အရင္ဆံုးမေမးျမန္းဘဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မသံုးစြဲရန္ ထပ္ဆင့္ၿပီးသတိေပးပါရေစ။ ေဆးမ်ားမွား ယြင္းသံုးစြဲမိျခင္း၊ ေဆးပမာဏလြန္သြားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကေလးမ်ားအသက္ဆံုး႐ႈံးရသည္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အႀကိမ္မ်ား စြာႀကံဳဖူးပါသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ျဖစ္ႏုိင္သလို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနေသာ တိုင္းျပည္တြင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေၾကာင့္ ကေလးမ်ား အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သတိထားစရာပါ မိတ္ေဆြ။

.

ေခ်ာင္းဆိုးေနလွ်င္ ကြၽန္ေတာ့္တို႔ကို အလြယ္တကူမသံုးစြဲေသးဘဲ သဘာဝနည္းလမ္း တခ်ိဳ႕ကို သံုးၾကည့္ ေစခ်င္ပါသည္။ အရည္မ်ားမ်ားေသာက္ၾကည့္ပါ။ အနားယူပါ။ ဆားရည္ခပ္ေႏြးေႏြးျဖင့္ အာလုပ္က်င္း ၾကည့္ပါ။ လည္ပင္းႏွင့္ ရင္ဘက္ကို ပရုပ္လူးၾကည့္ပါ။ သူတို႔သည္ မိတ္ေဆြကို ေကာင္းေကာင္းကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ကို သံုးစြဲပါလ်က္ ေခ်ာင္းဆိုးသည့္ေဝဒနာ မသက္သာသြားျခင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တာဝန္မေက်ပြန္မႈေၾကာင့္ဟု မိတ္ေဆြက သံသယဝင္ေနပါလိမ့္မည္။ ထို႔သို႔မဟုတ္ေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္ျငင္းဆိုပါရေစ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ ေသာ ေဝဒနာတို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် အကူအညီမေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သင့္ေတာ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ားကို တတ္ကြၽမ္းသူမ်ား၏အကူအညီျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ၾကပါရန္ အားလံုးေသာ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးမ်ား ကိုယ္စား ကြၽန္ေတာ္ Dextromethorphan မွ အႀကံေပးလိုက္ပါရေစ။ ။

ႏွင္းႏုလြင္ (ေဆးဝါး)
Health For All
October, 2010

 

ေဆးဝါးမ်ား၏ ဒိုင္ယာရီ (၃) August 24, 2010

Filed under: ေဆး၀ါးမ်ား၏ ဒိုင္ယာရီ — thetsonehnin @ 5:28 AM
Tags:

အစာအိမ္ ေလႏိုင္ေဆးမ်ား

မိတ္ေဆြ၏ေရွ႕တြင္ လူ၁ဝေယာက္ျဖတ္သြားလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေသာသူ ၉ ေယာက္ ပါမည္ကို ကြၽန္ေတာ္အတိအက်ေျပာႏိုင္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ လူတိုင္း၏အိတ္ထဲတြင္ ေနရာယူထားတတ္ေသာ ေဆးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မ်ား၏ ေဘးလြယ္အိတ္ထဲတြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရွိေနတတ္သကဲ့သို႔ လူႀကီးမ်ား၏ မလွမ္းမကမ္းတြင္လည္း ရွိေနတတ္ၾကသည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ အစားစားခ်ိန္လြန္သြား ေသာေၾကာင့္ ဗိုက္ေအာင့္လွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို သတိရသည္။ ေလပြ၊ ေလထလွ်င္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို တမ္းတ တတ္ၾကသည္။ သူတို႔ယံုၾကည္ေလာက္ေအာင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔က အစြမ္းထက္သည္။

.

လူမ်ားအတြက္ အစာခ်က္ေပးေသာစက္ရံုျဖစ္သည့္ အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အပယိကျပႆနာမ်ားမွသည္ ေရာဂါႀကီးမ်ားအစမပ်ိဳးႏိုင္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကာကြယ္သမႈျပဳႏိုင္ၾကပါသည္။ အစားအေသာက္တို႔မွရလာေသာ အာဟာရမ်ား ခႏၶာကုိုယ္အတြက္အက်ိဳးရွိရွိအလုပ္လုပ္ႏိုင္ေစရန္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မရွိမျဖစ္ကို လုိအပ္ေနပါသည္။ လူတိုင္း၏အနားတြင္ ေနခြင့္ရသည္အထိ ေနရာေပးခံရေသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ အစာအိမ္ေလႏိုင္ေဆးမ်ား၊ ေလထျခင္းကို သက္သာေစေသာေဆးမ်ား (Antacids) ျဖစ္သည္။

.

ခႏၶာကုိုယ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေရးပါေသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး မည္သို႔ရပ္တည္ေနသလဲ၊ အစာအိမ္ ႏွင့္အူလမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ မည္သို႔အလုပ္လုပ္သလဲ ဆိုသည့္အခ်က္တို႔ကို သိထားလွ်င္ မိတ္ေဆြတို႔ လူသား အားလံုးအတြက္ အက်ိဳးရွိပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ အယ္ကာလိုင္း (Alkaline) သဘာဝရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ေဆးပံုစံ အျဖစ္ရပ္တည္ကာ အစာအိမ္တြင္ ရွိေသာ အက္ဆစ္မ်ား၏အာနိသင္ ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ ဓါတ္ျပယ္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အလုပ္လုပ္ေသာပံုစံ မတူေသာ္ျငား သက္ေရာက္မႈခ်င္း တူညီပါသည္။

.

အက္ဆစ္ (Acid) ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္သည္ အယ္ကာလိုင္း (Alkaline) ျဖစ္သည္ဆိုေသာ အခ်က္ကိုသိထားလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မည္သုိ႔အလုပ္လုပ္သည္ကို ခန္႔မွန္းႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ မိတ္ေဆြ၏အစာအိမ္အတြင္းရွိ pHံ ကို ထိန္းညွိေပးပါသည္။ ယခုကြၽန္ေတာ္ေျပာလိုေသာ pH ဆိုသည္မွာ အစာအိမ္တစ္ဝုိက္ရွိ အက္ဆစ္ႏွင့္ ေဘ့စ္ကုိ တိုင္းတာေပးေသာသတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုပဲျဖစ္သည္။ pH ၏ တန္ဖိုးသည္ ၇ ေအာက္ေရာက္လွ်င္ အက္ဆစ္ပတ္ဝန္းက်င္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ၇ အထက္ဆိုလွ်င္ ေဘ့စ္ျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြတို႔ေသာက္ေသာ ေရသည္ pH ၇ ျဖစ္ၿပီး ဓါတ္မျပဳႏုိင္ေသာ အဆင့္ျဖစ္သည္။

.

မိတ္ေဆြ၏ အစာအိမ္ထဲတြင္ရွိသည့္  pH သည္ ၂ ႏွင့္ ၃ ၾကားတြင္သာရွိသည္။ အကယ္၍ ထိုသတ္မွတ္ ခ်က္ေအာက္သို႔ က်ဆင္းသြားလွ်င္ မိတ္ေဆြကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။ ဤျပႆနာကို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အစာအိမ္၏ pH ကို ၇ ထက္ ျမင့္တက္လာေအာင္လုပ္ေပးရန္ မလိုအပ္ပါ။ အကယ္၍ လုပ္မိလွ်င္လည္း အစာအိမ္အတြက္ သဘာဝမက်ေသာ အေနအထားတို႔ကို ျဖစ္ေစပါသည္။ အစာအိမ္ထဲတြင္ ေကာင္းမြန္စြာအလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ ရွိေနသင့္ေသာ pH သည္ ၃–၄ ျဖစ္သည္။ ထိုေနရာတြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ အေရးပါမႈသည္ သိသာထင္ရွားသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔တဲ့သို႔ (Antacids) မ်ားသည္ ပုိလွ်ံေနေသာ အက္ဆစ္မ်ားကို ဓါတ္ျပယ္ေပးရန္ တာဝန္ယူႏုိင္ပါသည္။

.

ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ (Antacids) အျဖစ္အလုပ္လုပ္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ တဦးတည္း ပံုစံလုပ္သည္မွာ နည္းပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ပင္ လူအမ်ားအလြယ္တကွူသံုးစြဲၾကေသာ ဒိုင္ဂ်င္း Digene ဟုေခၚေသာ Antacids တြင္ပါဝင္သည့္ အလူမီနီယမ္ ဟုိက္ေျဒာဆိုဒ္ Aluminium Hydroxide ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္၏မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္မေပးမီ ကြၽန္ေတာ္အေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္ဦးစြာ တင္ျပခ်င္ပါေသးသည္။

.

ကြၽန္ေတာ္ပါဝင္ေသာ Antacids တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ေသာက္လိုက္သည္ဆိုပါစို႔။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေပ်ာ္သြားၿပီး အာနိသင္စရရန္ အခ်ိန္ နာရီဝက္ခန္႔ေစာင့္ရပါလိမ့္မည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ တျခားျဒပ္စင္တို႔ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ အစာအိမ္ထဲတြင္ ၾကာၾကာ ေနႏိုင္သည့္အတြက္ အာနိသင္ေပးခ်ိန္လည္း ၾကာပါသည္။ ထိုသို႔ အရည္အခ်င္းေကာင္းရွိသည့္အတြက္ အစာအိမ္မွ အက္ဆစ္အထြက္ မ်ားျခင္း၊ အစာမေၾကရင္ျပည့္ ရင္ကယ္ျခင္း၊ အစာေရၿမိဳျပြန္ေရာင္ျခင္းတို႔တြင္ ကြၽန္ေတာ္သည္ အလြန္အားထားရသည္။

.

ကြၽန္ေတာ့္တြင္ သိသိသာသာ ဝမ္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေသာ အာနိသင္ရွိေသာေၾကာင့္ တစ္မ်ိဳးတည္းသံုးျခင္းထက္ Antacid အုပ္စုဝင္ တျခားေဆး တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ တြဲဖက္သံုးစြဲျခင္းက ပိုသင့္ေတာ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ တပူး တြဲတြဲေတြ႔ရေလ့ရွိေသာ မိတ္ေဆြမွာ မဂၢနီဆီယမ္ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ့္ကို အခ်ိန္ၾကာၾကာသာ စြဲသံုးလွ်င္ အရုိးေပ်ာ့လာႏုိင္သည္။ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါရွိသူမ်ားတြင္ ပို၍စိုးရိမ္ရပါသည္။ ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေနရာယူမႈမ်ားလာသည့္အခါ အစားအေသာက္ထဲတြင္ပါရွိသည့္ ေဖာ့စ္ဖိတ္၊ ကယ္လ္စီယမ္ႏွင့္ ဖလူအိုရုိက္တို႔ေနရန္ ေနရာနည္းလာသည္။

.

ထိုသတၱဳဓါတ္မ်ားကို ခႏၶာကုိုယ္ျပင္ပသို႔ ထြက္သြားေစေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် အရုိးပါးျခင္း၊ ပြျခင္းတို႔ကဲ့သုိ႔ ျပႆနာမ်ားကို ခံစားရတတ္ပါသည္။ အခ်ိန္ၾကာၾကာစြဲသံုးမိလွ်င္ ၾကြက္သားမ်ား ေပ်ာ့လာတတ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကဲ့သို႔ေဆးမ်ိဳးကို လြတ္လပ္စြာေရာင္းခ်ၾကေသာေဆးမ်ား (Over The Counter-OTC) ေဆးမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကေသာ္လည္း ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါရွိသူတို႔တြင္ ေဘးကင္းေစရန္ ခဏမွ်သာ သံုးသင့္သည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ အႀကံေပးခ်င္ပါသည္။

.

ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ တြဲဖက္ျဖစ္သည့္ မဂၢနီဆီယမ္ကိုမူ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေတြ႔ရသည္။ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ မတူညီေသာအခ်က္မွာ သူသည္ အလ်င္အျမန္ေပ်ာ္ဝင္ႏိုင္ေသာေဆးျဖစ္ျခင္းပင္။ ထိုသို႔ အာနိသင္ျမန္ျမန္ေပးႏိုင္ျခင္းအတြက္ အေရးေပၚအေျခအေနတို႔တြင္ သူသည္ အလြန္အသံုးဝင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၂ ဦးကို ပူးေပါင္းသံုးစြဲပါက အက္ဆစ္အထြက္မ်ား၍ အစာအိမ္ေရာင္ျခင္း၊ အရက္ေၾကာင့္ အစာအိမ္ေရာင္ျခင္း၊ အူသိမ္ႏွင့္ အူသိမ္ဦးပိုင္း ေရာင္ရမ္းေသာ အေျခအေနတို႔ကို ေကာင္းစြာထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္ကို မိတ္ေဆြ သတိထားမိပါလိမ့္မည္။

.

Magnesium Carbonate, Magnesium Trisilicate, Magnesium Sulphate စသည္ျဖင့္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ရပ္တည္ေနေသာ ကြၽန္ေတာ္မိတ္ေဆြ မဂၢနီဆီယမ္သည္ ဝမ္းေပ်ာ့ေစေသာ အာနိသင္ရွိေသာေၾကာင့္ ဝမ္းသြားျခင္းကို အားေပးပါသည္။ သူ႔ကို တစ္မ်ိဳးတည္းသံုးစြဲၿပီး ဝမ္းသြားေစေသာ အာနိသင္ကို ရယူႏုိင္သည္။ MOM ဟု လူသိမ်ားေသာ ဝမ္းႏႈတ္ေဆးသည္ ကြၽန္ေတာ့္မိတ္ေဆြ၏ ပံုစံတစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ Antacid အေနျဖင့္ သံုးမည္ဆိုလွ်င္ မဂၢနီဆီယမ္ခ်ည္းပါေသာ ေဆးမ်ားကို အသံုးနည္းသည္။

.

ကြၽန္ေတာ္ အလူမီနီယမ္ကဲ့သို႔ ဝမ္းသြားတာကိုဆန္႔က်င္ေပးေသာ ေဆးမ်ားႏွင့္ တြဲၿပီးသံုးစြဲၾကသည္။ မဂၢနီဆီယမ္ပါေသာ ေဆးမ်ားကိုအခ်ိန္ၾကာၾကာ သံုးစြဲမိလွ်င္ ေက်ာက္ကပ္တြင္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစပါသည္။ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ အခံရွိေနသူမ်ားတြင္ အႏၲရာယ္ပိုႀကီးပါသည္။ ေသြးစီေၾကာင္းတြင္ မဂၢနီဆီယမ္ပါဝင္မႈ အလြန္ျမင့္မားေနပါက ေသြးတိုးျခင္း၊ ႏွလံုးႏွင့္ အဆုတ္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ခက္ခဲျခင္းတို႔ရွိလာႏိုင္ပါသည္။ လူတို႔သည္ ဝမ္းအနည္းငယ္ခ်ဳပ္ရံုႏွင့္ ကြၽန္ေတာ့္မိတ္ေဆြႀကီးပါဝင္ေသာ ဝမ္းႏႈတ္ေဆးမ်ားကို အလြယ္တကူေသာက္ၾကေသာ္လည္း သူတို႔ ေသြးထဲတြင္ပမာဏျမင့္တက္ေနလွ်င္ မည္သို႔ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို ေမ့ေနတတ္ၾကသည္။ ယခုစာကို ဖတ္မိခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔အလြယ္တကူေသာက္ေနၾကေသာ အျဖစ္ကို ေရွာင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

.

မဂၢနီဆီယမ္ကဲ့သို႔ပင္ အစာအိမ္ထဲတြင္ ျမန္ျမန္ေပ်ာ္ၿပီး ျမန္ျမန္အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာ ေနာက္ထပ္အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ေယာက္မွာ ဆိုဒီယမ္ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္က ဆိုဒီယမ္ ဟုဆိုလိုက္လွ်င္ မိတ္ေဆြတို႔အားလံုးသည္ ဆိုဒီယမ္ဘိုင္ကာဗြန္နိတ္ကို ေျပးျမင္ပါလိမ့္မည္။ သူသည္ တစ္ခ်ိန္က ဆိုဒါမင့္ ဟု နာမည္ေက်ာ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ လူတို႔ႏွင့္ အနီးဆံုးေတြ႔ႏိုင္သည့္ Antacid လည္းျဖစ္သည္။

.

သူ႔ကို မုန္႔ဖုတ္ေဆာ္ဒါဟုလည္း ေခၚၾကသည္။ ဆိုဒီယမ္ ပါေသာေဆးဆိုသည့္အတိုင္းသူ႔တြင္ ဆားပါဝင္မႈျမင့္မားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆားေလ်ာ့စားေနရသူမ်ား အထူးသျဖင့္ ေသြးတိုးေရာဂါကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသူမ်ား၊ ဆားပါဝင္မႈကို မ်က္ေျချပတ္ခံလို႔မရသည့္ လူနာမ်ားအေနျဖင့္ ဆရာဝန္၏ ညႊန္ၾကားမႈႏွင့္သာ ေသာက္သင့္ပါသည္ကို အၿမဲသတိရသင့္သည္။ သူ႔ေၾကာင့္ ဆီးခဏခဏသြားျခင္း၊ ခံတြင္းပ်က္ျခင္း၊ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ခဏတျဖဳတ္သာ သံုးစြဲသူမ်ားတြင္ မည္သို႔ေသာ အခက္အခဲမ်ား မျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ပူရန္မလိုအပ္ေပ။

.

ကြၽန္ေတာ့္ကဲ့သို႔ပင္ အာနိသင္ေပးပံုခ်င္းတူသည့္ ေနာက္ဆံုးအဖြဲ႕ဝင္မွာ ကယ္လ္စီယမ္ ျဖစ္သည္။ သူ႔ကို ကယ္လ္စီယမ္ကာဗြန္နိတ္ႏွင့္ ကယ္လ္စီယမ္ေဖာ့စ္ဖိတ္ပါေသာ ေဆးမ်ားအျဖစ္္ လူသိမ်ားသည္။ သူသည္ ကြၽန္ေတာ္ကဲ့သို႔ပင္ ဝမ္းခ်ဳပ္ႏုိင္ပါသည္။ ပိုၿပီးတိတိ က်က်ေျပာရလွ်င္ တစ္ပတ္ကို ၅ – ၆ ႀကိမ္ထက္ပိုသံုးပါက ထိုျပႆနာကို ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ အနည္းငယ္ ကြဲျပားေသာအခ်က္မွာ သူတို႔သည္ ေက်ာက္ကပ္တြင္ ပိတ္ဆို႔ႏိုင္ၿပီး ေသြးစီးဆင္းမႈကို ဟန္႔တားႏိုင္ပါသည္။ ၾကာရွည္ေသာက္ၿပီး ေရေသာက္နည္းလွ်င္ ေက်ာက္ကပ္တြင္ ေက်ာက္တည္ႏုိင္ပါေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ Antacid ကိုသံုးသည္ျဖစ္ေစ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ေပးရန္လိုသည္ဟု ကြၽန္ေတာ္မွ ထပ္ဆင့္အႀကံေပးခ်င္ပါသည္။

.

တခ်ိဳ႕ေသာ Antacid မ်ားတြင္ Semithicone ပါဝင္ပါသည္။ သူသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကဲ့သို႔ အက္ဆစ္ကို ဓါတ္ျပယ္ေစေသာ အာနိသင္ မရွိေသာ္လည္း အစာအိမ္ထဲတြင္ အက္ဆစ္မ်ားအျမႇဳပ္ေသေစသည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ Semithicone သည္ ေလပြျခင္းအတြက္ အထူးအသံုးဝင္ပါသည္။ သူ႕ကို တျခားေသာ Antacid မ်ားႏွင့္တြဲၿပီးသံုးပါကလည္း ရင္ပူျခင္းကို သက္သာ ေစပါသည္။ သို႔ေသာ Antacid တိုင္းတြင္ သူ မပါဝင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလထျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဝဒနာတို႔ကို သက္သာ ေစရန္အတြက္ မိတ္ေဆြတို႔ေသာက္မည့္ ေဆး၏အညႊန္းစာရြက္တြင္ Antacid ပါ၊ မပါကို ေသခ်ာေအာင္ စစ္ၾကည့္သင့္ပါသည္။

.

Semithicone ကဲ့သို႔ပင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ရံဖန္ရံခါတြဲသံုးတတ္ေသာ ေနာက္ထပ္ပါဝင္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးမွာ Alginic Acid ျဖစ္သည္။ သူ႔သည္ ေလခ်ဥ္တက္ျခင္းကိုေကာင္းစြာထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ တြဲဖက္သံုးစြဲေသာအခါ အလြန္အဖိုးတန္ေသာ ေဆးတစ္မ်ိဳးျဖစ္လာသည္။ သို႔ေသာ္  Semithicone သည္ လည္းေကာင္း၊ Alginic Acid သည္လည္းေကာင္း လံုးဝႀကီးစိတ္ခ်ရသည္ေတာ့မဟုတ္ေပ။ သူတို႔သည္ အာနိသင္ျမန္ျမန္ေပးႏုိင္ေသာ္လည္း ျပန္ကန္ႏိုင္ေသာ အာနိသင္ (Rebound) ရွိေသာေၾကာင့္ ေဆးကို ရပ္လိုက္ေသာအခါတြင္ အက္ဆစ္မ်ားအေပၚကိုျပန္တက္လာႏိုင္သည္။ ေလခ်ဥ္တက္ျခင္း၊ အစာေရၿမိဳျပြန္ေရာင္ျခင္းတို႔ ပိုဆိုးဝါးလာႏုိင္သည္ကို သတိရေပးပါ မိတ္ေဆြ။

.

ေဆးဝါးဆိုေသာ စကား၏အဓိပၸါယ္ကို မိတ္ေဆြတို႔မည္သို႔လက္ခံသည္ကို ကြၽန္ေတာ္မသိေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ဓါတုပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည္ကိုေတာ့ သတိထားသင့္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ခႏၶာကုိုယ္ရွိ ပံုမွန္ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေျပာင္းလဲေပးသူမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ဆိုရာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အပ်င္းေျပ ခ်ိဳခ်ဥ္ငံုထားသကဲ့သို႔ သံုးစြဲရန္သင့္ေတာ္ပါမည္ေလာ။ ေဆးဆိုသည္မွာ မည္မွ်ပင္ အႏၲရာယ္ကင္းသည္ဆို ပါေစ၊ အသံုးမေတာ္လွ်င္ ေဘးျဖစ္သည္ကို ေကာင္းစြာသိထားေပးသင့္ပါသည္။

.

ကြၽန္ေတာ္တို႔ေၾကာင့္ အစာအိမ္မွ အက္ဆစ္မ်ားအလုပ္လုပ္ရာတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ကာ  ခႏၶာကုိုယ္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေန ယို႔ယြင္းလာတတ္သည္ကို လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကသည္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ေၾကာင့္ အစာအိမ္မွ အက္ဆစ္မ်ား အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း နည္းသြားလွ်င္ မည္သူက အစာေတြကို ေခ်ဖ်က္ ေပးပါ မည္နည္း။ အစာေခ်ဖ်က္မႈနည္းလာလွ်င္ ခႏၶာကုိုယ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အာဟာရမ်ားကို မည္သို႔ရယူ ႏိုင္ပါမည္နည္း။

.

စြမ္းအင္က်လာေသာ အက္ဆစ္တို႔ေၾကာင့္ ဗီတာမင္ ဘီ ၁၂ စုပ္ယူရာတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္လာသည္။  အာရံုေၾကာမ်ားအလုပ္လုပ္ရာတြင္ အမွားမွားအယြင္းယြင္းျဖစ္လာသကဲ့သို႔ ဦးေႏွာက္၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ပ်က္စီးလာတတ္သည္။ ထိုျပႆနာမ်ားသည္ အသက္ငယ္ေသာသူမ်ားထက္ အသက္ႀကီးေသာ လူႀကီးမ်ားတြင္ ပိုၿပီး သတိထားရန္လိုအပ္သည္ဟု ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားလံုးက တညီတညႊတ္တည္း လက္ခံထားၾကသည္။

.

အက္ဆစ္အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းေလ်ာ့နည္းမႈေၾကာင့္ ဘီ ၁၂ ကဲ့သို႔ပင္ ခႏၶာကုိုယ္အတြက္ အေရးပါေသာ ဗီတာမင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဘီ ၁၊ ဘီ ၆၊ ဗီတာမင္ ေအ၊ ဗီတာမင္ အီး၊ ေဖာလစ္အက္ဆစ္တို႔ကဲ့သို႔ သက္ ေစာင့္ဓါတ္မ်ားလည္း ေလ်ာ့နည္းလာပါသည္။ သတၱဳဓါတ္ပါဝင္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို ေျခဖ်က္ႏိုင္မႈ ေလ်ာ့ နည္း လာေစျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကုိုယ္အတြက္ လိုအပ္ေနေသာ သံဓါတ္၊ သြပ္ဓါတ္၊ မဂၢနီဆီယမ္၊ ဆီလီနီ ယမ္တို႔လည္း ေလ်ာ့နည္းလာသည္။ တက္ၾ<ြကလန္းဆန္းေသာ ဟန္ပန္တို႔ကို ဆံုးရႈံးလာႏိုင္သည္။ သတိထားျပဳစရာပင္။

.

ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို Over The Counter – OTC ေဆးမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကေသာေၾကာင့္ အားလံုးသည္ စိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္သံုးစြဲၾကသည္။ OTC ေဆးမ်ား ျဖစ္ေသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေျပာေသာ သတိေပး စကားမ်ားသည္ ႀကီးက်ယ္သည္ဟု အားလံုးက ထင္ျမင္ႏိုင္သည္။ လြတ္လပ္စြာ ထင္ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ေျပာေသာ စကားတို႔ကို အေလးအနက္ နားေထာင္ေပးပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အက်ိဳးအတြက္မဟုတ္ဘဲ မိတ္ေဆြတို႔ အတြက္ စဥ္းစားေပးေနသည္ကို လက္ခံလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေျပာလာသည့္ ဓါတ္ျပဳမႈမ်ားအေၾကာင္းကို ဂရုစိုက္ေပးပါ။

.

ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ တျခားေဆးမ်ားႏွင့္ ဓါတ္ျပဳႏိုင္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေၾကာင့္ ဓါတ္ျပဳမႈမ်ား ပိုၿပီးမ်ားႏိုင္သည္။ အျခားေဆးမ်ားကို စုပ္ယူမႈတြင္ အဟန္႔အတားရေစေသာေၾကာင့္ အာနိသင္ေပးေသာေနရာ၊ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးတို႔တြင္ ပိုၿပီး ရႈပ္ေထြးလာေစသည္။ ေက်ာက္ကပ္တြင္လည္း ေဆးမ်ားကို စြန္႔ထုတ္ျခင္း၊ ျပန္ၿပီး စုပ္ယူျခင္း တို႔တြင္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္လာသည္။ ထိုသို႔ေသာ ျပႆနာတို႕ကိုေရွာင္လိုလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မသံုးေသးခင္ ၁ နာရီအလို၊ သံုးၿပီး ၃ နာရီေလာက္ၾကာေသာ အခါမွသာ တျခားေဆးမ်ားကိုေသာက္ရန္ အႀကံျပဳရပါလိမ့္မည္။

.

ကြၽန္ေတာ္တို႔ေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ေဆးမ်ား၏စုပ္ယူမႈေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္သည္။ Tetracycline, Ciprofloxacin တို႔ကဲ့သုိ႔ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား၊ မိႈသတ္ေဆးမ်ား၊ ဓါတ္မတည့္မႈအတြက္သံုးေသာေဆးမ်ား၊ သံဓါတ္ပါေသာ ေဆးမ်ား၊ ေသြးက်ေဆးမ်ား၏ စုပ္ယူမႈကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္အတြက္ ထိုေဆးမ်ား အျပည့္အဝအလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ ထို႔အျပင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ဂ်င္းကဲ့သို႔ အစားအစာတို႔ကို မစုပ္ယူေအာင္ ဟန္႔တားသည္။ သို႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေၾကာင့္ အာနိသင္ပိုေကာင္းသြားေသာ ေဆးမ်ားလည္း ရွိသည္။ အတက္ေရာဂါ၊ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ ေရာဂါအတြက္သံုးေသာ Valporic Acid၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ အတြက္ သံုးေသာ Sulphonylureas၊ ႏွလံုးခုန္သံမွန္ရန္ အတြက္သံုးေသာ Quinidine၊ ေျခတုန္ လက္တုန္ေရာဂါအတြက္ သံုးေသာ Levodopa? ႏွလံုးအတြက္သံုးေသာ Digoxin တုိ႔၏ အာနိသင္ကို ပိုၿပီးေကာင္းေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ တြဲဖက္သံုးစြဲမည္ဆိုလွ်င္ သူတို႔၏ ပမာဏကို ျပန္ၿပီးခ်င့္တြက္ ရေပလိမ့္မည္။

.

ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မည္မွ်သံုးမလဲဆိုသည္မွာ ခံစားေနရေသာ ေဝဒနာ အတိမ္အနက္ကိုလိုက္ၿပီး ဆရာဝန္၏ ေရြးခ်ယ္မႈေပၚ မူတည္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ တည့္မတည့္၊ တျခားေဆးဝါးမ်ားေသာက္သံုးေနမႈ၊ က်န္းမာေရး အေျခအေနတို႔ေပၚ ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး တတ္ကြၽမ္းသည့္ ဆရာဝန္က ညႊန္ၾကားပါလိမ့္မည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္မွ ေျပာႏိုင္ ေသာ အခ်က္ေတာ့ရွိသည္။ ဆိုပါစို႔၊  ဝါးစားရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ထုတ္ထားေသာ ေဆးဆိုလွ်င္ ဝါးစားေပးပါ၊ ေရမ်ားမ်ား ေသာက္ေပးပါ၊ ငံုေဆးပံုစံဆိုလွ်င္လည္း ပါးစပ္ထဲတြင္ လံုးဝေပ်ာ္သြားခ်ိန္အထိ ထားေပးပါ၊ အရည္ပံုစံ ဆိုလွ်င္လည္း မေသာက္ခင္ေသေသခ်ာခ်ာလႈပ္ေပးပါ၊ စသည္တို႔ိကုိ လမ္းညႊန္ႏိုင္ပါသည္။

.

ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အက္ဆစ္ထြက္ျခင္းကို ဟန္႔တားေသာေဆးမ်ားႏွင့္ မေရာေႏွာေစခ်င္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔သည္ အစာအိမ္တြင္ သက္ေရာက္ၾကေသာေဆးမ်ားျဖစ္လင့္ကစား၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အလုပ္လုပ္ေသာ ပံုစံကြဲျပားၾကေသာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို သင့္ေတာ္ေအာင္သံုးစြဲသည့္ေနရာမ်ား ကြာျခားၾကသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ အာနိသင္ ျမန္ျမန္ေပးႏိုင္သည္၊ အာနိသင္ေပးခ်ိန္တိုသည္၊ အခ်ိန္တိုအတြင္း အစာအိမ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဝဒနာတို႔ကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းႏိုင္စြမ္းအရွိဆံုးေဆး မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အၿမဲေသာက္ရန္မလိုအပ္ေပ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မဆင္မျခင္သံုးမိပါက အႏၲရာယ္ရွိလာပါသည္။

.

ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္အစာအိမ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါတို႔တြင္သံုးႏိုင္ေသာ္လည္း အူအတက္ေရာင္ျခင္း၊ အူေရာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါလကၡဏာတို႔ျပလာလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မသံုးစြဲသင့္ေပ။ ဝမ္းဗိုက္ေအာက္ပိုင္း ျပင္းထန္စြာနာက်င္ျခင္း၊ ဝမ္းဗိုက္ၾကြက္တက္ျခင္း၊ ေမာျခင္း၊ အန္ျခင္းတို႔ျပင္းျပင္းထန္ထန္ခံစားရလွ်င္ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို စမ္းတဝါးဝါးသံုးစြဲၿပီး အခ်ိန္မၿဖဳန္းသင့္ေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေတာင္းဆိုရပါလိမ့္မည္။ မည္သည့္ေဆးကို သံုးစြဲသည္ျဖစ္ေစ၊ ဓါတ္မတည့္မႈျဖစ္ႏိုင္ေလရာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေၾကာင့္လည္း ဓါတ္မတည့္မႈျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သတိရ ေပးပါ။

.

အသက္ႀကီးသူတစ္ေယာက္တြင္ အရိုးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာရွိေနလွ်င္ (သို႔) သက္ႀကီးအတိတ္ေမ့ေရာဂါ အတြက္  ေဆးမ်ား ေသာက္္သံုးေနလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ဆရာဝန္ႏွင့္တိုင္ပင္ၿပီးမွ ေသာက္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔သည္ အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းရွိ ျပင္းထန္ေသာ သတိေပးခ်က္တို႔ကို ဖံုးကြယ္တတ္ေလရာ၊ အသက္ႀကီးသူ မ်ားတြင္ ပုိၿပီး သတိထားရပါမည္။ ေဆးေသာက္မည္ဆိုတိုင္း အၿမဲထည့္သြင္းစဥ္းစားရသည့္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္သည္ႏွင့္ ႏို႔တိုက္မိခင္တို႔တြင္လည္း အညႊန္းကိုေသခ်ာဖတ္ၿပီးမွ ေသာက္ၾကပါ ဆိုသည့္အခ်က္ကို ကေလးမ်ား၏အနာဂတ္ကို ရည္ေမွ်ာ္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုးက ေတာင္းဆိုခ်င္ပါသည္။

.

ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ မိတ္ေဆြလူသားအားလံုးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ Antacid ဆိုေသာ အမည္ႏွင့္ ေဆးေလာကတြင္ ရပ္တည္ေနၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အၿမဲသံုးစြဲရန္မသင့္။ အခ်ိန္ ၂ ပတ္ေက်ာ္ ၾကာ သံုးစြဲသည့္တိုင္ မည္သည့္ထူးျခားမႈမ်ိဳးမွ မေတြ႔လွ်င္ ဆရာဝန္ႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုရန္ အႀကံေပးခ်င္သည္။ မိတ္ေဆြ၏ ႏွလံုး၊ ေက်ာက္ကပ္၊ အရိုးအပါအဝင္ ခႏၶာကုိုယ္ရွိ အစိတ္အပိုင္းတိုင္းကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတိရွိေပးပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အားကိုးအားထားျပဳၿပီး အစားအေသာက္မဆင္ျခင္သည့္ အျပဳအမူကို ေရွာင္ပါ။ ေကာင္းစြာေက်ညက္ႏိုင္သည့္ အစာတို႔ကိုစားပါ။ ”ရုပ္ကိုအာဟာရေစာင့္သည္” ဆိုလွ်င္ မွ်တေသာ အာဟာရအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို နည္းလမ္းမွန္စြာ အသံုးျပဳေပးပါရန္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ Antacids အားလံုးမွ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါသည္။

ႏွင္းႏုလြင္ (ေဆးဝါး)

Health For All Magazine

(September, 2010)

 

ကြၽန္ေတာ္တို႔ေျပာေသာ ေဆးဝါးမ်ား၏ ဒိုင္ယာရီ (၂) August 21, 2010

Filed under: ေဆး၀ါးမ်ား၏ ဒိုင္ယာရီ — thetsonehnin @ 3:45 AM
Tags:

ဓါတ္မတည့္မႈေပ်ာက္ေဆးမ်ား

ေဆာင္းဝင္လာခါစ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို လက္ကမ္းႀကိဳဆိုမည့္သူ မ်ားလွသည္။ ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ လူအမ်ားစုတြင္ခံစားရေလ့ရွိေသာ ေဝဒနာတို႔ကို သက္သာေစဖို႔ဆိုလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မျဖစ္မေန မိတ္ေဆြဖဲြ႔ရေတာ့မည္။ လူတစ္ေယာက္ ႏွာေစးေနလွ်င္ ကြၽန္ေတာ့္တို႔ကို သံုးရေတာ့မည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ မိတ္ေဆြ၏ လက္တစ္ကမ္းအကြာတြင္ အၿမဲရွိေနေသာ ေဆးမ်ားျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္ေသာ အလုပ္မ်ား အေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္မေျပာျပဘဲ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် နားလည္လိမ့္မည္မဟုတ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေၾကာင္းကို ေျပာျပမည္ဆိုလွ်င္ ပထမဆံုး Histamine ဟုေခၚေသာ Chemicals မ်ားအေၾကာင္းကို အနည္းငယ္သိထားရန္ လိုပါလိမ့္မည္။

လူတစ္ေယာက္၏အေရျပားကို ကုတ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ခႏၶာကုိုယ္၏ မည္သည့္ေနရာမွမဆို အစင္းေၾကာင္း မ်ား ထြက္ေပၚလာႏိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ပင္ Histamine မ်ားသည္ ခႏၶာကုိုယ္၏ေနရာတိုင္းတြင္ရွိေနၿပီး အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္မႈ ရွိလာသည့္အခါ ထြက္ေပၚလာတတ္သည္။ ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲ၊ အေအးမိခ်ိန္၊ ပိုးမႊားမ်ားကိုက္ျခင္း၊ ေသးငယ္လြန္းေသာ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား ဝင္ေရာက္ခ်ိန္၊ အနာတရျဖစ္ခ်ိန္၊ ေနမေကာင္း ျဖစ္ေနခ်ိန္တို႔တြင္ Histamine မ်ားသည္ အလွ်ိဳလွ်ိဳထြက္ေပၚလာပါသည္။ သူတို႔သည္ ခႏၶာကုိယ္ရွိ ကိုယ္ခံစြမ္း အားအဖြဲ႔ႀကီးႏွင့္ ထိပ္တိုက္ ေတြ႔ဆံုၿပီးေနာက္ ဓါတ္ျပဳမႈမ်ားျဖစ္ပြားကာ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ႏွာရည္ယိုျခင္း၊ ႏွာေခါင္းပိတ္ျခင္း၊ မ်က္စိယားျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းယားျခင္း၊ ခႏၶာကုိုယ္တြင္ အနီကြက္ထြက္ျခင္းတို႔ကို ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔၏တာဝန္သည္ ထုိံ Histamine မ်ားကို ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အုပ္စုကို Histamine ကိုဆန္႔က်င္ေပးေသာေဆးမ်ား (Anti-Histamines) ဟု သတ္မွတ္ၾကပါ သည္။ ႏွာေစးေပ်ာက္ေသာေဆးမ်ား၊ ဓါတ္မတည့္မႈကိုေပ်ာက္ေစေသာေဆးမ်ား စသည္ျဖင့္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေခၚ ၾကပါေသးသည္။ အေခၚအေဝၚမည္မွ် ေျပာင္းလဲေစကာမူ ကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္ရမည့္ တာဝန္သည္ အတူတူ ပင္ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အုပ္စုထဲတြင္ ကြၽန္ေတာ္သည္ ပထမဆံုးအဖြဲ႕ဝင္ (First Generation) ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ့္၏နာမည္သည္ Chlorpheniramine ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘာမီတြန္ဟူေသာ နာမည္ကိုသာ မိတ္ေဆြတို႔ ပိုၿပီး ရင္းႏွီးၾကပါလိမ့္မည္။

ကြၽန္ေတာ့္ကို ေဆးရည္၊ ေဆးေတာင့္၊ ေဆးလံုး စသည္ျဖင့္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။  အရည္ပံုစံမ်ိဳးႏွင့္ေသာက္လွ်င္ ပမာဏကို တိတိက်က် တိုင္းတာဖို႔လိုပါလိမ့္မည္။ ေဆးအညႊန္းစာရြက္တြင္ပါေသာ ပမာဏအတိုင္း သို႔မဟုတ္ရင္လည္း ဆရာဝန္ေတြေရးေပးလိုက္ေသာ ပမာဏအတိုင္းသာ ခ်င္တြယ္ရမည္။ အိမ္တြင္သံုးေသာ ဇြန္းမ်ားႏွင့္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ိကို မတိုင္းေစခ်င္ပါ။ အိမ္တြင္သံုးေသာ လဘက္ရည္ေဖ်ာ္ သည့္ဇြန္းေလးသည္ အရည္ ၅ မီလီဆန္႔သည္ဆိုေသာ္လည္း အၿမဲမတိက်ႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆးထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွ ထည့္ေပးလိုက္သည့္ အတိုင္းအတာခြက္ငယ္ေလးမ်ားကိုသာ သံုးသင့္ေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္ အႀကံ ေပးခ်င္ပါသည္။

အစားႏွင့္တြဲေသာက္ေရး၊ မေသာက္ေရးသည္ ကြၽန္ေတာ္အတြက္ႀကီးက်ယ္ေသာ ျပသနာမဟုတ္ပါဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္က ေျပာဆိုခ်င္ပါသည္။ အကယ္၍ အစာအိမ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာေရာဂါ တစ္စံုတစ္ရာရွိမည္ ဆိုလွ်င္ ေတာ့ အစာႏွင့္တြဲေသာက္ျခင္းက ပို၍စိတ္ခ်ရပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ထံမွ အာနိသင္ကိုိ ၾကာၾကာ လိုခ်င္လွ်င္ ေဆးေသာက္ေသာအခါတြင္ ႀကိတ္ျခင္း၊ ခ်ိဳးၿပီးေသာက္ျခင္း၊ ဝါးစားျခင္းတို႔ကို မျပဳလုပ္ရန္ ကြၽန္ေတာ္က တာဝန္ ရွိသူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ အသိေပးတားျမစ္ရပါလိမ့္မည္။ မိတ္ေဆြသာ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ကြၽန္ေတာ့္၏ အာနိသင္သည္  ျမန္ျမန္ကုန္ဆံုးသြားႏိုင္သလို ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုလည္း ပုိၿပီးခံစားရပါလိမ့္မည္။

ကြၽန္ေတာ္ကို တစ္မ်ိဳးတည္းသံုးစြဲၾကသလို အျခားေဆးမ်ားႏွင့္လည္း တြဲၿပီးသံုးၾကပါသည္။ ဥပမာ ေျပာရ လွ်င္ လူတစ္ေယာက္အေအးမိခ်ိန္တြင္ ေသာက္မည့္ေဆးတြင္ ကြၽန္ေတာ့္ကို ပါရာစီတေမာ့ ႏွင့္တြဲသံုးရသည္။ လည္ေခ်ာင္းယားၿပီး ေခ်ာင္းေျခာက္ဆိုးေနလွ်င္ Dextromethorphan ႏွင့္တြဲသံုးသည္။ လူနာတစ္ေယာက္တြင္ တစ္စံုတစ္ခုေၾကာင့္ Shock ရခဲ့လွ်င္ ကြၽန္ေတာ့္ကို အေၾကာေဆးအေနျဖင့္ Adrenaline ႏွင့္တြဲၿပီးသံုးႏုိင္ ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို သံုးၿပီးအခ်ိန္တိုအတြင္းမွာပင္ အျမင့္ဆံုးအာနိသင္ကို ေပးႏုိင္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္သည္ Histamine ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါတိုင္းတြင္ ဆရာတစ္ဆူျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ့္ ၏ အိပ္ငိုက္တတ္ေသာ အားနည္းခ်က္ကို ေထာက္ခ်င့္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ေဆးအသစ္မ်ားကို ရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။

ကြၽန္ေတာ့္ေနာက္မွထပ္ထြက္လာသည့္ ဒုတိယအုပ္စု Second Generation တြင္ Cetirizine & Loratidine တို႔သည္ အသံုးတြင္က်ယ္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ေဆးအသစ္မ်ားသည္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရံုေၾကာအတြင္း ျဖတ္သန္းႏုိင္မႈ နည္းေသာေၾကာင့္ အိပ္ငိုက္ႏိုင္ေသာအာနိသင္လည္း နည္းသည္။ လူေတြၾကားတြင္ ပ်ံႏံွမႈ မ်ားေနသည့္ Cetirizine ကို အိပ္ငိုက္ျခင္းမရွိသည့္ အဖဲြ႕ဝင္အသစ္ (Non Sedating Antihistamine) ဟု သတ္မွတ္ၾကေသာ္လည္း သူသည္ Loratidine ေလာက္ စိတ္မခ်ရေပ။

သူသည္လည္း  ညႊန္ၾကားထားေသာ ပမာဏအတိုင္း တိတိက်က် လိုက္နာရန္လိုအပ္ပါသည္။ ပိုၿပီးသံုးစြဲမိလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္ထက္ေတာင္ အႏၲရာယ္ပိုရွိပါသည္။ သူ႔ကို ရင္ၾကပ္ပန္းနာေရာဂါတြင္ သံုးသည့္ Theophylline ေဆးႏွင့္တြဲသံုးလွ်င္ ပမာဏေလ်ာ့ေပးရမည္ကို လူေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား မသိၾကပါ။ Cetirizine ေၾကာင့္ ေသြးထဲတြင္  Theophylline ပမာဏျမင့္တက္ႏိုင္ၿပီး လူနာမ်ားကို ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ရင္တုန္ျခင္းတို႔ကို ထပ္မံျဖစ္ေစတတ္သည္ကို အၿမဲသတိရေပးပါ မိတ္ေဆြ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို တစ္ခါသံုးဖူးၿပီး ဓါတ္မတည့္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားဖူးသည္ဆိုလွ်င္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မသံုးဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ တားျမစ္ရပါလိမ့္မည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မိတ္ေဆြ၏ ခႏၶာကုိုယ္မွ လက္မခံ ေသာေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္သံုးမိလွ်င္ အသက္ကိုပါ စိုးရိမ္ရပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မသံုးေစခ်င္၍ ယခုလို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္လို႔ မထင္ပါႏွင့္မိတ္ေဆြ။ ႀကိဳတင္ေရွာင္လို႔ရေအာင္ သတိေပးခ်င္သည့္ ကြၽန္ေတာ္၏ ေစတနာကို နားလည္ေစခ်င္ပါသည္။

လူမ်ားသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေၾကာက္လည္း ေၾကာက္သည္။ သံုးေသာ ေနရာတြင္လည္း ရဲတင္းပါသည္။ တျခားေဆးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေၾကာင္းကို ဘယ္သူကိုမွ် မေမးျမန္း၊ မစူးစမ္းဘဲ သံုးတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပမာဏအမ်ားႀကီး မသံုးသည့္အတြက္၊ အခ်ိန္အၾကာႀကီးစြဲၿပီး မသံုးသည့္အတြက္ကိုေတာ့ ႀကံဖန္ၿပီး ေက်းဇူးတင္ရပါသည္။ မိမိသေဘာမိမိေဆာင္လ်က္သံုးၾကသည္ဆိုရာဝယ္ တတ္ကြၽမ္းသူမ်ားကို ေမးျမန္းၿပီးမွသာ သံုးရမည့္ လူတန္းစားေတြ ရွိေနပါေသးသည္။

ဆိုပါစို႔။ မ်က္စိတြင္တိမ္ျဖစ္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အသံုးျပဳလွ်င္ မ်က္စိအတြင္းရွိဖိအား ပိုမ်ားလာၿပီး ေရာဂါအေျခအေနပိုဆိုးလာတတ္ပါသည္။ ထို႔အတူ အစာအိမ္ေရာဂါရွိသူ၊ ဝမ္းခ်ဳပ္ေနသူ၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါရွိသူမ်ား အေနႏွင့္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို သတိေလးထားၿပီးသံုးစြဲေစခ်င္ပါသည္။ အမ်ိဳးသား မ်ားတြင္ ဆီးသြားျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ခုရွိေနသည့္အခါ၊ ဆီးက်ိတ္ႀကီးေနသည့္အခါတို႔တြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အလြယ္တကူမသံုးေစခ်င္ပါ။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို သံုးလို႔ရ၊ မရဆိုေသာ အခ်က္ကို အခုထက္ထိျငင္းခုန္ေနၾကဆဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သံုးပါလို႔ မတိုက္တြန္းရက္သလို၊ မသံုးရဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မတားျမစ္ခ်င္ပါ။ အထူးသျဖင့္ Cetirizine & Loratidine တို႔သည္ စိတ္မခ်ရေသးသည့္အတြက္ အေရးတႀကီး သံုးရေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ကြၽန္ေတာ့္ကိုသာ ဆရာဝန္ေတြႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီး သံုးေစခ်င္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း အျပစ္အကင္းဆံုး မဟုတ္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္သည္ မိခင္ႏို႔ရည္ကို ျဖတ္သန္းႏိုင္သည့္အတြက္ ႏို႔စို႔ေနသည့္ ကေလးငယ္ေလးဆီကို ေရာက္သြားႏိုင္ပါသည္။ မိမိတို႔ကိုယ္ကိုမိမိတို႔ အာမခံခ်က္မေပးႏိုင္သည့္အတြက္ တခါတေလတြင္လည္း  ကြၽန္ေတာ္တို႔ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ တျခားေဆးမ်ားႏွင့္ ဓါတ္ျပဳမႈျဖစ္ႏုိင္ၿပီး လူမ်ားကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အရက္ေသာက္ေသာအခ်ိန္တြင္ ေသာက္လိုက္လွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳး မ်ားသည္ ပုိၿပီးဆိုးဝါးလာႏိုင္သည္။ ၾကြက္သားမ်ားကို ေျပေလ်ာ့ေစေသာေဆးမ်ား၊ စိတ္က်ေရာဂါအတြက္ ေဆးမ်ားကို သံုးစဲြေနရလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မသံုးဘဲေနႏုိင္ပါက ပိုေကာင္းပါသည္။ အကယ္၍ တြဲေသာက္မိလွ်င္ အိပ္ငိုက္ေသာ အာနိသင္သည္ ဆိုးရြားလာရံုမက ပါးစပ္ေျခာက္ျခင္း၊ ဆီးက်န္ျခင္း၊ ေသြးေပါင္ က်ျခင္း၊ အလြန္အမင္း ရင္တုန္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဆရာဝန္ကို မေမးျမန္းဘဲ မသံုးေစခ်င္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အသံုးျပဳေနခ်ိန္တြင္ ကဖင္းပါေသာ ေကာ္ဖီ၊ ကိုလာတို႔ိကုိ သံုးပါက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ တခါတရံတြင္လည္း နာမည္ဆိုးႏွင့္လည္း ေက်ာ္ၾကားတတ္ၾကသည္။ ဥပမာ-ယာဥ္၊ စက္ေမာင္းႏွင့္မည့္ သူတစ္ေယာက္သည္ အလုပ္ခြင္ထဲမသြားခင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေသာက္လုိက္သည္ဆိုပါစို႔။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေၾကာင့္ ထုိသူသည္ အာရံုစူးစိုက္ႏိုင္စြမ္းေလ်ာ့က်လာလိမ့္မည္။ ယာဥ္၊ စက္တို႔ုကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္စြမ္း ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး အလုပ္ခြင္ထဲတြင္ အႏၲရာယ္ရွိလာပါသည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ နာမည္ေကာင္း မရေတာ့ေပ။ အမွန္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အုပ္စုထဲမွ မည္သည့္ေဆးကိုမဆို ညအိပ္ရာဝင္ခါနီး အခ်ိန္တြင္ သံုးစြဲျခင္းသာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ယံုၾကည္ထားပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုသံုးစြဲရသည္မွာ အတိုင္းအတာတစ္ခါအထိ စိတ္ခ်ရသည္ဆိုေသာ္လည္း ရုတ္တရက္ ေဆးပမာဏ လြန္သြားတတ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သာ ေသြးထဲတြင္ အရမ္းမ်ားသြားပါက ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရံုေၾကာကို ထိခုိက္မိၿပီး ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ျခင္း၊ စိတ္လႈပ္ရွားလြယ္ျခင္း၊ ၾကြက္သားမ်ားအလုပ္လုပ္ရာတြင္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အဆက္အစပ္မရွိေတာ့ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေသာက္ေနေသာ အခ်ိန္တြင္ ထိုလကၡဏာမ်ိဳး ေပၚလာၿပီ ဆိုလွ်င္ သတိထားပါမိတ္ေဆြ။ မကုသဘဲ အခ်ိန္ဆြဲထားမိလွ်င္ တာရွည္ေမ့ေျမာျခင္း ႏွင့္ ႏွလံုးပ်က္စီး ျခင္းတို႔ပါဆက္ျဖစ္လာၿပီး လူ၏အသက္ကို ဆံုးရႈံးေစပါလိမ့္မည္။ ထိုေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ကို တေန႔လွ်င္ ၂၄ မီလီဂရမ္ (ေဆးျပား ၆ ျပား) ၊ Cetirizine ကို ၂ဝ မီလီဂရမ္ (ေဆးျပား၂ ျပား)ထက္ မပိုရေအာင္ အထူးသတိထားရပါသည္။

လူေတြသာလွ်င္ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ နားမလည္ႏိုင္သည္မဟုတ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔တြင္လည္း တစ္ဦးကိုတစ္ဦး နားမလည္မႈေတြရွိေနသည္။ ကြၽန္ေတာ္အေနျဖင့္ Cetirizine & Loratidine တို႔ိကုိ နားလည္ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း Cyproheptadine ကိုမူ နားမလည္ႏိုင္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ အစာစားခ်င္စိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးသိသာေသာ အာနိသင္မရွိေသာ္လည္း သူသည္ အစာစားခ်င္စိတ္ကို ထူးထူးျခားျခား လံႈေဆာ္ ေပးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔အထဲတြင္ သူသည္ မ်က္ႏွာသာ အေပးခံရဆံုးျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားလံုးတြင္ အိပ္ငိုက္ျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းေျခာက္ၿပီး ေရငတ္ျခင္း၊ ႏံုးျခင္း စသည့္တူညီေသာ ဂုဏ္သတိၱမ်ား ရွိေန ေသာ္လည္း သူ႔ကိုမူ ”စားေကာင္းေစသည္၊ အိပ္ေပ်ာ္ေစသည္” ဆိုၿပီး ပိုအေလးအနက္ထားကာ သံုးစြဲၾကသည္။

ကြၽန္ေတာ္စဥ္းစားမိေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ေတာ့ ရွိသည္။ လူတစ္ေယာက္သည္ ေနမေကာင္းျဖစ္ေနသည္ ဆိုပါစုိ႔။ ထိုသူ၏ခႏၶာကိုယ္မွ Seretonin ဟုေခၚသည့္ Chemicals တစ္မ်ိဳးထြက္လာသည္။ ထို Seretonin သည္ ဦးေႏွာက္ရွိ ျပည့္အင့္ေစေသာ ဌာနတြင္သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ေသာေၾကာင့္ လူမ်ားသည္ အစာစားခ်င္စိတ္ ေလ်ာ့နည္းသြားတတ္သည္။ Cyproheptadine သည္ ထို Seretonin မ်ားကို အလုပ္လုပ္ ခြင့္မရေအာင္ တားဆီးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အစာစားခ်င္စိတ္ကို တိုးပြားေစျခင္းျဖစ္မည္။ ထိုအားသာခ်က္ေၾကာင့္ သူသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ထက္ အားလံုး၏ အေရးေပး ျခင္းကို ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

လူတစ္ေယာက္၏လက္ေခ်ာင္းမ်ားသည္ အတိုအရွည္မညီသကဲ့သို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ အာနိသင္သည္ ကြဲျပားမႈမ်ားရွိေနသည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ တူညီသည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔အသီးသီးတြင္ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားသည္ ကြဲျပားမႈရွိေနတတ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး အလုပ္လုပ္ရသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေျခအေနတိုင္း၊ အခ်ိန္တိုင္းသည္ အေရးႀကီးေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိပ္လို႔မေပ်ာ္ ျဖစ္ရံုႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ိကို မသံုးစြဲၾကပါႏွင့္။ ကိုယ္တြင္ယားယံလာသည္ဆိုတိုင္း သံုးစြဲရန္မသင့္။ တတ္ကြၽမ္းသူမွ ေရြးခ်ယ္ေပးေသာ ေဆးအမ်ိဳးအစားတစ္ခုသည္ မိတ္ေဆြတို႔အတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးပါလိမ့္မည္။ မိတ္ေဆြ မသံုးဘူးသည့္ ေဆးတံဆိပ္အသစ္ကိုလည္း မည္သူ႔ကိုမွ် မတိုင္ပင္ဘဲ စမ္းသပ္သံုးစြဲျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ပါရန္ အားလံုးေသာ Anti-Histamines မ်ားကိုယ္စား Chlorpheniramine ေခၚ ကြၽန္ေတာ္ ဘာမီတြန္မွ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

ႏွင္းႏုလြင္ (ေဆးဝါး)

Health For All Magazine

July, 2010